התנגדות לצוואה או התנגדות לצו קיום צוואה

התנגדות לצוואה מוגשת לבית המשפט כאשר בעל עניין בצוואה מאמין שהצוואה אינה חוקית. קיימות כמה סיבות בגינן בית המשפט יכול לקבוע שהצוואה אכן אינה חוקית כמו, כותב הצוואה לא היה כשיר בזמן כתיבתה או אולץ להוריש, או לא להוריש, רכוש מסוים לאנשים מסוימים, או שהצוואה עצמה לא עומדת בתנאים שקבע החוק. בעצם, ההתנגדות לצוואה היא בפועל התנגדות ל"צו קיום צוואה".

הקליקו כאן כדי ליצור איתי קשר


מהו צו קיום צוואה?

כדי שהיורשים יוכלו לממש את הצוואה שהותיר הנפטר, עליהם להוציא "צו קיום צוואה". צו זה מאשר את נוסח הצוואה ומתקף אותה כפסק דין. היורשים נדרשים לפרסם את הגשת הבקשה לצו קיום צוואה ברשומות ובעיתונים, כדי לאפשר לבעלי עניין להגיש התנגדות לצוואה ( טופס בקשה לצו קיום צוואה).

מי רשאי להתנגד ולערער על הצוואה?

כל אדם בעל עניין יכול להתנגד לצוואה. בעל עניין הוא כל אדם או עסק שיש לו מה להרוויח או להפסיד אם יימצא שהצוואה תקפה. למרות שרוב בעלי העניין הם בני משפחה שחשים שהצוואה אינה הוגנת כלפיהם, התנגדות לצוואה יכולה להגיע גם מצד הנושים של הנפטר.

צפו בעו"ד ברקוביץ' מסביר מתי ואיך ניתן להגיש התנגדות לצוואה 

איך מתנגדים לצוואה?

התנגדות לצוואה מתחילה כאשר בעל עניין מגיש עתירה בפני בית המשפט שקוראת תיגר על הצוואה. על מגיש העתירה להוכיח שהצוואה אינה חוקית. לפי החוק, כל אדם יכול להגיש התנגדות לקיום צוואה בתוך 14 יום ממועד פרסום הגשת הבקשה לקיום צוואה ברשומות ובעיתונות. אבל, במקרים מיוחדים הרשם או בית המשפט יכול לקבוע מועד מאוחר יותר.

את ההתנגדות לצו קיום הצוואה צריך להגיש כתצהיר בכתב לרשם לענייני ירושה, עם עותק אחד לבית המשפט ועותקים נוספים, כמספר בעלי העניין בתיק.

מה צריכה לכלול ההתנגדות לקיום הצוואה?

  • ציון נושא ההתנגדות.
  • רשימת נימוקים להתנגדות.
  • צרוף של המסמכים הרלוונטיים, עליהם מתבססת ההתנגדות.
  • תצהיר (מאומת בפני עורך דין), שתומך בעובדות שמופיעות בכתב ההתנגדות.
  • קבלה עבור תשלום האגרה הנדרשת.
  • טופס "פתיחת הליך".
  • אם המתנגד מיוצג על ידי עורך דין, צריך לצרף ייפוי כוח של המתנגד.

לאחר הגשת ההתנגדות, התיק מועבר לבית המשפט על ידי מזכירות הרשם.

מהם התנאים להגשת התנגדות לקיום צוואה במטרה לפסול אותה?

  • אם קיימת צוואה מאוחרת מזו שעבורה הוגשה בקשה לצו קיום צוואה.
  • אם בצוואה יש פגמים, או אם היא לא משקפת את הרצון האמתי של המוריש.
  • אם הצוואה נערכה בתנאים שמלמדים על השפעה בלתי הוגנת כמו: תחת איום, לחץ או אונס או, אם אחד הנהנים מן הצוואה השתתף בהכנתה.

שיקולים שצריך לקחת בחשבון כשמתנגדים לצוואה

לפני שמגישים התנגדות לצוואה, כדאי להתייעץ עם עורך דין לגבי החוקים שנוגעים להתנגדות, הסיבות בגינן רוצים להתנגד לצוואה ותוכן הצוואה עצמה.

את תוכן הצוואה יהיה קשה לנצח כי בית המשפט בדרך כלל מניח שצוואות, שעומדות בדרישות החוק, הן צוואות תקפות. לכן, חשוב לבסס את ההתנגדות על סיבות ספציפיות ולהבהיר מדוע הצוואה אינה תקפה, לדעת המתנגד.

בקשת התנגדות לצוואה שמוגשת רק בגלל שהמתנגד לא מרוצה מחלוקת הרכוש, מבלי להוסיף את הנימוקים להתנגדות שלו, בדרך כלל תידחה על ידי בית המשפט.

מאמר נכתב על ידי:

עורך דין יוסי ברקוביץ, 53, מתגורר בגני תקווה נשוי + 2.
עורך הדין ברקוביץ מעניק שרות משפטי נרחב ללקוחות מגוונים מכל רחבי הארץ והעולם.
לעו"ד ברקוביץ היכרות מעמיקה וניסיון רב עם העולם המשפטי הסבוך של דיני הצוואות והירושות. כתיבת הסכמים בין יורשים, ניהול עיזבונות, פירוק שיתוף, ניהול קונפליקטים ומשברים בין יורשים, ייצוג מקצועי בבתי המשפט הן כמתנגד לקיום צוואות והן כמשיב להתנגדות, ייעוץ לכתיבת צוואות, וכן ייצוג מקיף עם שוק המקרקעין, בתחום הסכמי המכר ומיסוי.

הקליקו כאן כדי ליצור איתי קשר