חוק הירושה מגדיר את סדר היורשים על פי דין וזאת במקרים של היעדר צוואה.

מהי ירושה ?

ירושה כהגדרתה על פי חוק הירושה היא העברת רכושו של הנפטר ליורש או יורשים על פי דין. אם הנפטר הותיר צוואה, אזי פועלים ע"פ הוראות הצוואה. אולם במקרה שאין צוואה, הירושה נקראת ירושה על פי דין, ואזי היורשים הם קרוביו של הנפטר וזאת ע"פ כללים מוגדרים מראש כדלהלן :

מי יכול לרשת? להלן האפשרויות:

הערה: האפשרויות נכתבו בלשון זכר אך ורק לצורך ההסבר. הסיטואציה יכולה להיות הפוכה.

הקליקו כאן כדי ליצור איתי קשר

המנוח הותיר אישה וילדים:

זכות הראשונים בירושה מתחלקת שווה בשווה בין בן הזוג של הנפטר ובין ילדיו של הנפטר. בן הזוג זכאי למחצית מן הירושה, והילדים מתחלקים במחצית הנותרת. בנוסף למחצית מכלל הרכוש זכאי בן הזוג לרשת גם את המיטלטלין ואת רכבו של הנפטר. אלמנה זכאית גם לדרוש מזונות מן העיזבון.

המנוח הותיר אישה וללא ילדים:

באם הנפטר הותיר אחריו אישה אך לא הותיר ילדים אזי מתחלקת הירושה שווה בשווה בין האישה ובין הורי הנפטר.

באם הנפטר הותיר אחריו אישה אך לא הותיר ילדים והורים אזי מתחלקת הירושה בחלוקה הבאה : האישה תקבל 2/3 וה - 1/3 הנותר מתחלק בין האחים.

המנוח הותיר אישה וללא ילדים, הורים או אחים:

בן הזוג יורש את כל העיזבון רק אם הנפטר לא הותיר אחריו ילדים, אחים או הורים.

המנוח לא היה נשוי ואין לו ילדים:

הורי הנפטר, אחיו ואחיותיו מתחלקים בכל העיזבון רק אם הנפטר לא הותיר אחריו בן או בת זוג ולא היו לו ילדים.

המנוח לא הותיר אישה ויש לו ילדים:

ירושתו של נפטר שהותיר אחריו ילדים אך לא הותיר אחריו בן או בת זוג מתחלקת שווה בשווה בין ילדיו. אם גם ילדיו של הנפטר אינם בחיים, הירושה מתחלקת בין נכדיו של הנפטר. אם מי מילדי הנפטר נפטר לפניו אזי חלקו של הילד שנפטר עובר לנכדיו של הילד שנפטר בחלקים שווים ביניהם.

המנוח לא הותיר אישה, ילדים, הורים ואחים:

ירושתו של נפטר שלא היו לו ילדים ולא הותיר אחריו בן או בת זוג, הורים או אחים, מתחלקת שווה בשווה בין הורי הוריו של הנפטר וצאצאיהם.

המנוח היה ערירי ללא יורשים:

ירושתו של נפטר ערירי עוברת לניהול האפוטרופוס הכללי, ונשמרת מספר שנים כדי לאפשר ליורשים שיתגלו לקבל את הירושה, לאחר חלוף זמן הקבוע בחוק, עובר העזבון למדינה.

מהו צו ירושה?

צו ירושה הוא צו הניתן מטעם הרשם לענייני ירושה, המסדיר את חלוקת העיזבון של נפטר שלא ערך צוואה. צו ירושה לא מפרט את אופן חלוקת הרכוש כמתואר לעיל, אלא רק מכריע בסוגיית זכויות הירושה וקובע את יורשיו של הנפטר. בכדי לקבל צו ירושה יש להגיש בקשה לצו ירושה כדין. ללא צו ירושה בלתי ניתן לחלק את הירושה בהיעדר צוואה.

הקליקו כאן כדי ליצור איתי קשר