לפי החוק (חוק הירושה, תיקון 12, סעיף 8א) – "בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר..."

כלומר, צוואה הדדית היא צוואה משותפת של שני אנשים (בדרך כלל זוג נשוי), שבוחרים להוריש את רכושם לאחר מותם באופן שמוסכם על השניים. בדרך כלל, הזוג מסכים להשאיר את כל, או רוב, הרכוש לבן הזוג שנותר בחיים. וזה האחרון, יעביר לאחר מותו את הרכוש לילדים או ליורשים מוסכמים אחרים.

הקליקו כאן כדי ליצור איתי קשר

צוואת אחת משותפת או שתי צוואות זהות

הצוואה יכולה להיכתב כמסמך משותף (שני בני הזוג חתומים על צוואה אחת) או כשני מסמכים נפרדים (שתי צוואות בעלות נוסח זהה שנכתבות באותו זמן). הסכם הצוואה מחייב את שני בני הזוג ולא מאפשר להם לשנות אותו בעתיד. ההנחה הבסיסית בצוואה ההדדית היא שאף אחד מבני הזוג לא ישנה את הצוואה שלו לאחר שנחתמה, וכי להסכמות ביניהם יש תוקף משפטי ומוסרי כאחד.

בניגוד לצוואה רגילה, שבה כל אחד מבני הזוג יכול להוריש את רכושו מבלי להסתמך על הסדר שקבע עם בן זוגו, צוואה הדדית, נערכת תוך הסתמכות של מצווה אחד על ההסדרים שקבע המצווה השני, ולהיפך.

צוואה הדדית, שלא כמו צוואה רגילה, היא בעצם חוזה ארוך טווח שמוסכם על שני בני הזוג, כאשר במועד עריכת הצוואה ההדדית, שני בני הזוג לא יודעים מי ילך ראשון לעולמו ומתי בדיוק ימומש החוזה. זאת ועוד, לאחר החתימה על הצוואה ההדדית ולאחר מותו של אחד המצווים, החיים עשויים להשתנות והנסיבות החדשות יכולות לגרום לבן הזוג שנותר בחיים ירצה לשנות את הצוואה ויהיה עליו לעתור לבית המשפט, עתירה שיכולה להסתיים בדרישה לערוך צוואה חדשה.

כלומר, בגלל שמדובר בהסכם לטווח הארוך וקשה לשער מה יהיו נסיבות החיים בעתיד, ייתכן ותתבקש התערבות שיפוטית שתקבע אם הצוואה ההדדית עדיין שרירה וקיימת.

הגבלות שחלות על שינויים של הצוואה ההדדית

תיקון מספר 12 בחוק הירושה אמור לתת מענה למספר שאלות בעייתיות שמעוררת הצוואה ההדדית, שמבוססת על כך ששני בני הזוג סומכים זה על זו שהצוואה לא תשונה על ידי אחד מהם ללא ידיעת השני, כמו:

  • מהו אופייה של הודעת ביטול הצוואה ההדדית, שייתן מבטל הצוואה למצווה השני?
  • האם נדרשת הודעה בכתב או שאפשר להסתפק בהודעה בעל פה?
  • מהו הדין במקרה שמקבל ההודעה נמצא במצב שבו הוא מנותק מהמציאות (חוסר הכרה, דמנציה וכד') כשהוא מקבל את הודעת ביטול הצוואה?

לפי חוק הירושה, תיקון מס' 12 – לביטול צוואה הדדית יהיה תוקף אם יתקיים אחד מתנאים אלה:

  • ביטול הצוואה כששני בני הזוג בחיים – המצווה שמבקש לבטל את הצוואה שלו ימסור הודעה בכתב למצווה השני.
  • ביטול הצוואה לאחר מות אחד משני בני הזוג וכל עוד העיזבון לא חולק – המצווה שנותר בחיים ורוצה לבטל את הצוואה שלו "יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת" (דברי החוק).

ביטול הצוואה לאחר חלוקת העיזבון – המצווה שנותר בחיים ישיב את הרכוש שירש בהתאם לצוואה ההדדית, ובמקרה שההשבה כבר לא סבירה, הוא ישיב את שווי חלקו בעיזבון שירש.נכתב על ידי:

עורך דין יוסי ברקוביץ - צו קיום צוואה

עורך דין יוסי ברקוביץ, 53, מתגורר בגני תקווה נשוי + 2.
עורך הדין ברקוביץ מעניק שרות משפטי נרחב ללקוחות מגוונים מכל רחבי הארץ והעולם.
לעו"ד ברקוביץ היכרות מעמיקה וניסיון רב עם העולם המשפטי הסבוך של דיני הצוואות והירושות. כתיבת הסכמים בין יורשים, ניהול עיזבונות, פירוק שיתוף, ניהול קונפליקטים ומשברים בין יורשים, ייצוג מקצועי בבתי המשפט הן כמתנגד לקיום צוואות והן כמשיב להתנגדות, ייעוץ לכתיבת צוואות, וכן ייצוג מקיף עם שוק המקרקעין, בתחום הסכמי המכר ומיסוי.


לקריאת מאמרים נוספים בנושא צוואות:


הקליקו כאן כדי ליצור איתי קשר