כמעט כל אדם צריך צוואה כדי להבטיח שהרכוש שלו יחולק כרצונו לאחר מותו בשיבה טובה. לפי החוק, כדי שאפשר יהיה לחלק את העיזבון שהותיר הנפטר בצוואה שלו, צריך קודם כל להוציא "צו קיום צוואה", שמאשר את נוסח מסמך הצוואה ומקנה למסמך זה תוקף של פסק דין.

הקליקו כאן כדי ליצור איתי קשר

מהי המשמעות של צו קיום צוואה?

לאחר פטירת המצווה, פונים היורשים שמוזכרים בצוואה אל הרשם לענייני ירושות כדי לקבל ממנו את המסמך שנקרא 'צו קיום צוואה', צו שמקנה לצוואה תוקף משפטי מחייב.

אבל, כדי לקבל את צו קיום הצוואה, חייבים היורשים קודם כל לפרסם את הבקשה לקבלת צו הירושה ברשומות ובעיתון יומי. זאת, על מנת לאפשר לאנשים שרוצים בכך, להגיש את ההתנגדויות שלהם לצוואה.

מה במקרה של צוואה שמתייחסת רק לחלק מנכסי הנפטר?

במקרה זה צו קיום הצוואה יהיה תקף רק לגבי אותם נכסים שנכללו בצוואה. יתר הנכסים שהושארו בעיזבון יחולקו על פי דין, על ידי צו ירושה.

האם צו קיום צוואה יכול להתיישן?

אין התיישנות לצו קיום צוואה כי דינו הוא כדינו של פסק דין. בכול עת אפשר לקבל צו קיום צוואה ספציפי מתוך המאגר הממוחשב של לשכות הרשם לענייני ירושה בארץ.

איך אני מגיש בקשה לקבל צו קיום צוואה?

הבקשה לקבלת צו קיום צוואה מוגשת לרשם לענייני ירושה כשהיא כוללת מספר מסמכים:

 • 2 שוברי תשלום שמוכיחים כי האגרה שולמה בבנק הדואר או באינטרנט – התשלום נעשה על פי אגרות שנקבעו בתקנון.
 • טופס ממולא כהלכה של בקשה לצו קיום צוואה. הטופס צריך להיות חתום על ידי מבקש הצו ומאומת על ידי נוטריון, עורך דין, דיין, שופט או ראש הרשות המקומית.
 • תעודת הפטירה המקורית של המצווה או העתק נאמן למקור.
 • צוואה מקורית. אם לא ניתן להציג צוואה מקורית, אפשר לבקש אישור העתק צוואה עם נימוקים מדוע לא הוגשה הצוואה המקורית, כמו גם אישור לתשלום האגרה כפי שנקבע בתקנות.
 • במקרה שעורך דין מייצג את המבקש, עליו להציג ייפוי כוח מקורי או לחילופין, העתק נאמן למקור.

את הבקשה יחד עם כל המסמכים הנלווים יש להגיש בארבעה סטים מלאים כשסט אחד הוא מקור ושאר השלושה העתקים.

איך מגישים התנגדות לצו קיום צוואה?

כל אחד יכול להגיש התנגדות לצו קיום הצוואה בתוך 14 ימים מהמועד שבו התפרסמה הגשת הבקשה לצו ברשומות ובעיתון היומי. רק במקרים מיוחדים בית המשפט או הרשם יכולים לקבוע מועד אחר.

את ההתנגדות צריך להגיש בכתב לרשם לענייני ירושה כשמספר העותקים זהה למספר הצדדים בתיק + עותק אחד לבית המשפט.

המסמכים הנלווים להתנגדות:

 • תיאור נושא ההתנגדות.
 • הנימוקים להתנגדות.
 • מסמכים רלבנטיים לנושאים שעליהם מבוססת ההתנגדות.
 • תצהיר שאומת בפני עו"ד שתומך בעובדות שמופיעות בכתב ההתנגדות.
 • קבלה על תשלום האגרה.
 • טופס לפתיחת הליך.
 • אם עו"ד מייצג את המתנגד, יש להגיש ייפוי כוח.

הקליקו כאן כדי ליצור איתי קשר