סעיף 23 לחוק הירושה מגדיר מהי צוואה בעל פה, באיזה מקרים אדם יכול לצוות בעל פה, כיצד לערוך כחוק את הצוואה ולכמה זמן היא תקפה. צוואה בעל פה הידועה גם בכינויה שכיב מרע, מאפשרת לאדם הניצב מול פני המוות או רואה עצמו בנסיבות המצדיקות זאת כניצב מול מוות, להורות כיצד יחולק רכושו לאחר מותו. חשוב לדעת כי צוואה בעל פה יש לערוך בפני שני עדים המבינים את שפתו של המוריש, היא תקפה לחודש אחד בלבד ותבוטל אם חלפו הנסיבות המצדיקות את עשייתה ובמידה והמצווה עדיין בחיים.

מצווה המעוניין להורות על ביטול צוואה בעל פה חייב להודיע על כוונתו לבטל את הצוואה בפני שני עדים המבינים את שפתו ולשונו. חשוב להדגיש כי ניתן לבטל צוואה בעל פה רק במקרים מסוימים וספציפיים, וזאת כאשר מצבו הרפואי של המצווה מנע ממנו לכתוב ולערוך צוואה בדרך אחרת. בתי המשפט אינם מקלים ראש בבקשה לביטול צוואה בעל פה, במידה וקיימים פגמים בעריכת הצוואה ובדרך בה היא נעשתה, בית המשפט עשוי במקרים מסוימים להורות על ביטול הצוואה.

מי רשאי לצוות בעל פה?

אדם הרואה עצמו ניצב מול פני המוות, לדוגמה חייל המשתתף בקרב, ימאי הנמצא בלב סערה או בסכנה מוחשית לחייו, וכן אדם גוסס אשר נמצא על ערש דווי ועומד למות, רשאי לצוות בעל פה. החוק קובע כי חייבות להיות נסיבות המצדיקות את תחושתו של המצווה כי הוא ניצב בפני המוות.

קיום צוואה בעל פה מחייב לעמוד בכללים לעריכת הצוואה, כפי שנקבע בחוק הירושה. המצווה חייב להורות את צוואתו בפני שני עדים כשירים למתן עדות על פי הקבוע בחוק, העדים חייבים להבין את שפתו של המצווה, הם חייבים לכתוב את הצוואה בדיוק מירבי ומהר ככל הניתן לאחר שהמצווה סיים את דבריו. העדים חייבים לחתום על זיכרון הדברים שניסחו ועליהם להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה.     

ראוי לציין כי חוק הירושה קובע כי אדם יכול להחליט על כתיבת צוואה לבד, ללא עדים, ללא נוכחות עורך דין, וללא צורך בהתערבות מצד בית המשפט. לכן, כאשר אדם מחליט על צוואה בעל פה יש להבטיח כי קיימות נסיבות המצדיקות זאת, אחרת יכולים היורשים או מי שרואה עצמו כיורש לפנות לבית המשפט על מנת להגיש ערעור על צוואה שניתנה בעל פה, ובית המשפט יבחן את פרטי המקרה ויחליט.

ביטול הצוואה

חוק הירושה קובע כללים לביטול צוואה בעל פה, כדאי לדעת כי בתי המשפט נוטים להיות חשדניים במקרים של צוואות בעל פה, הם גם אינם ממהרים להורות על ביטול הצוואה והם בודקים היטב כל מקרה לגופו. לכן, מומלץ לפנות לעורך דין ירושות וצוואות המתמחה בתחום מורכב זה, הן לקבלת ייעוץ כיצד להורות על צוואה בעל פה והן במקרים בהם מעוניינים לערער עליה או לבטלה.