מנהל עיזבון מתמנה על ידי הרשם לענייני ירושות, בית המשפט לענייני משפחה או בית דין רבני  לניהול העיזבון שהותיר אחריו הנפטר, כאשר היורשים לא יכולים לנהל את העיזבון או לחלק ביניהם את העיזבון בעצמם. יש מקרים שונים בהם היורשים לא יכולים לנהל את עיזבון המנוח, בדרך כלל בגלל מורכבות העיזבון, חובות כבדים שרובצים על עיזבון הנפטר או בגלל סכסוכים מרים בין היורשים. לכן, ניתן למנות מנהל לעיזבון  הנפטר שתפקידו משתנה בהתאם לנסיבות.

למידע נוסף ולייעוץ ראשוני בנושא בקשה למינוי מנהל עזבון, צרו קשר באתר או בטלפון:  077-5563945


מהם תפקידיו של מנהל העיזבון?

התפקיד של מנהל העיזבון משתנה בהתאם למקרה, ובאופן כללי עליו לאתר את נכסי העיזבון של המנוח, לרבות איתור חשבונות בנק, נכסים וחברות בחו"ל, ועליו לדאוג לתשלום חובות של הנפטר מתוך העיזבון, לגבות חובות פתוחים של העיזבון, לאתר את היורשים של המנוח ולנהל את נכסי העיזבון במיומנות. מנהל עיזבון רשאי לבצע פעולות נדרשות בנכסי העיזבון של הנפטר, לעיתים עליו לקבל היתר מבית המשפט כדי לבצע את הפעולה הנדרשת.

איך ממנים מנהל עיזבון?

כדי למנות מנהל עיזבון יש להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון לרשם לענייני ירושה, את הבקשה מגישים במקביל להגשת בקשה למתן צו ירושה או בקשה למתן צו קיום צוואה. ניתן להגיש את הבקשה גם לאחר שניתן צו ירושה או צו קיום צוואה.

את הבקשה למינוי מנהל עיזבון יכול להגיש כל אחד מהיורשים הכלולים בצו הירושה או כל אחד הזכאי לחלק לפי צוואת הנפטר. אם אין הסכמה בנושא מינוי מהל עיזבון יש להגיש את הבקשה אל בית המשפט לענייני משפחה בהתאם לכתובת המגורים של המנוח.  אם הנפטר הוסיף בצוואתו דרישה למינוי מנהל עיזבון אין צורך לקבל הסכמה מהיורשים לפי הצוואה.

שלבים למינוי מנהל עיזבון 

•תשלום אגרה.
•מילוי טופס והגשת בקשה לרשם לענייני ירושה (טופס מקוון, בדואר או הגעה ללשכת הרשם לענייני ירושה).
•יש לצרף לבקשה למינוי מנהל עיזבון מסמכים ואישורים כמו תצהיר מאומת על ידי עורך דין, אישור על תשלום האגרה, ייפוי כוח לעורך דין, מסמכי הסכמה, צילום תעודות זהות של המנוח והיורשים וכו'.
•הבקשה נבדקת על ידי עוזר הרשם לענייני ירושה או על ידי בא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה.
•השלמת הטיפול והחלטה האם לדחות את הבקשה או לתת צו למינוי מנהל עיזבון.

מהו ההליך החוקי?

ההליך החוקי למינוי מנהל עיזבון נקבע בסעיפים 78 ו-81 לחוק הירושה ובתקנות 34-31 לתקנות הירושה. יש לשלם אגרה ולמלא טופס בקשה למינוי מנהל עיזבון. את הבקשה שולחים לעוזר של הרשם לענייני ירושה או לבא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה. את הבקשה ניתן להגיש באחת משלוש דרכים:
•הגשת בקשה מקוונת באתר של הרשם לענייני ירושה.
•שליחת הבקשה והמסמכים הנלווים בדואר.
•זימון תור לשעות קבלת הקהל בלשכת הרשם לענייני ירושה.

באילו מצבים יש למנות מנהל עיזבון?

ראוי לציין כי מינוי גורם כלשהו לצורך ניהול עיזבון נדרש רק במקרים שיש בהם צורך אמיתי, וחשוב לזכור כי מינוי מנהל העיזבון עשוי לסרבל את חלוקת העיזבון של הנפטר ולגרור הוצאות שונות. עם זאת, יש מצבים שבהם בהחלט כדאי למנות מנהל עיזבון, בעיקר במצבים הבאים:
•עיזבון המנוח מורכב וכולל חברות, חשבונות בנק בארץ ובחו"ל, נכסים בארץ ובחו"ל וכד'.
•סכסוך מר בין היורשים או בין הזכאים לפי צוואת המנוח.
•חובות כבדים הרובצים על עיזבון המנוח.
•ריבוי יורשים.
•בין היורשים יש קטינים או יורשים חסויים.
•צורך לשמור על זכויות היורש או היורשים בעיזבון הנפטר.
•הנפטר לא הותיר אחריו צוואה והיורשים מעוניינים למנות מנהל עיזבון המוסכם על כולם.
•קושי באיתור יורשים ורצון לשמור על העיזבון ולנהל אותו במקצועיות.

מה הדין אם אין צוואה?

במקרה שהנפטר לא השאיר אחריו צוואה רשאים היורשים על פי דין למנות אדם כמנהל העיזבון, כל עוד הוא מוסכם על כל היורשים. בנוסף, אם אין צוואה והיורשים מתקשים להסכים ביניהם על מינוי מנהל עיזבון, בית המשפט ימנה את מנהל העיזבון.

יש מקרים יוצאי דופן שבהם בית המשפט לא מכבד את המינוי עליו החליטו היורשים והוא רשאי למנות לתפקיד מנהל עיזבון מטעמו. כך לדוגמה, בפס"ד בערעור שעניינו מינוי מנהל עיזבון קבוע (עמ"ש 24486-11-19) בית המשפט מינה מנהל עיזבון נוסף למנהל העיזבון שנבחר על ידי היורשים.


למידע נוסף ולייעוץ ראשוני בנושא בקשה למינוי מנהל עזבון, צרו קשר באתר או בטלפון:  077-5563945נכתב על ידי:

עורך דין יוסי ברקוביץ - צו קיום צוואה

עורך דין יוסי ברקוביץ, 53, מתגורר בגני תקווה נשוי + 2.
עורך הדין ברקוביץ מעניק שרות משפטי נרחב ללקוחות מגוונים מכל רחבי הארץ והעולם.
לעו"ד ברקוביץ היכרות מעמיקה וניסיון רב עם העולם המשפטי הסבוך של דיני הצוואות והירושות. כתיבת הסכמים בין יורשים, ניהול עיזבונות, פירוק שיתוף, ניהול קונפליקטים ומשברים בין יורשים, ייצוג מקצועי בבתי המשפט הן כמתנגד לקיום צוואות והן כמשיב להתנגדות, ייעוץ לכתיבת צוואות, וכן ייצוג מקיף עם שוק המקרקעין, בתחום הסכמי המכר ומיסוי.