על פי חוק הירושה אם אדם אינו כותב צוואה ומורה אחרת – מחצית מהונו עוברת לבן/בת זוגו ומחצית – לילדיו. אבל, אם אדם כותב צוואה תקנית, כזאת אשר אושרה על ידי בית הדין – הרי שיש לנהוג בהונו וברכושו של אדם על פי ההנחיות שהשאיר בצוואה – שהיא מסמך משפטי מחייב. במקרה של כתיבת צוואה הדדית ההתייחסות היא דומה – יש לפעול לפי מה שכתבו שני בני הוג בצוואה.

על מנת להבין את ההבדל בין צוואה הדדית לצוואה רגילה, נסביר קודם כל קצת על כל אחד משני הסוגים.

  • צוואה רגילה – צוואה בהגדרתה היא מסמך משפטי אשר מתאר בצורה מדויקת מה ייעשה בהונו וברכושו של אדם לאחר מותו. המסמך צריך להיכתב על ידי אותו אדם ובאופן עקרוני הוא תקף גם אם לא נערך על ידי עורך דין ולא נחתם בנוכחות שני עדים, אולם אם כותב הצוואה אינו בקיא בדיני צוואות ייתכן מאוד שצוואה זו תישלל על ידי בית המשפט. לכן, רוב האנשים ינסחו את צוואתם בפני עורך דין ובנוכחות שני עדים, ועורך הדין יוודא כי הצוואה נכתבה כך שתאושר על ידי בית הדין.
  • צוואה הדדית – הגדרתה של צוואה כזאת, שנקראת גם צוואה משותפת, היא צוואה שנכתבת על ידי שני בני זוג במטרה לעקוף את חוק הירושה ולקבוע כי לאחר מות אחד מהם – כל הרכוש עובר לבן הזוג שנשאר בחיים, ומחולק לילדים רק לאחר שהאחרון הולך לעולמו. צוואה שכזאת היא בעצם מסמך הכולל שתי צוואות של שני בני הזוג, כאשר כל אחת מהן נסמכת על רעותה.

ההבדל בין שני סוגי הצוואות

ההבדל בין צוואה הדדית לצוואה רגילה הוא בדרך הביטול שלה:

  • ביטול צוואה רגילה – צוואה כזאת נכתבת על ידי אדם אחד ותלויה אך ורק ברצונו שלו, כך שאם במהלך חייו רוצה אדם לשנות את המסמך – הוא יכול לכתוב צוואה אחרת אשר תבטל לגמרי את הקודמת.
  • ביטול צוואה הדדית – מכיוון שבצוואה מסוג זה מעורבים שני אנשים, הרי שביטולה הופך להיות מורכב הרבה יותר. בית הדין מעוניין לשמר גם את ההסכמה בין שני בני הזוג, אבל גם לשמור על זכותו של אדם לשנות את דעתו האישית. לכן, על פי החוק ניתן לבטל צוואה הדדית רק אם מתקיימים התנאים הבאים:
  • כאשר שני בני הזוג בחיים – על בן הזוג שמעוניין לבטל את הצוואה להודיע על כך בכתב למצווה השני. ברגע שהודעה כזאת נמסרה – הצוואה מבוטלת לחלוטין.
  • כאשר אחד מבני הזוג כבר אינו בין החיים – על בן הזוג שמעוניין לבטל את הצוואה להסתלק מכל חלק של העיזבון שהוא אמור לקבל על פי צוואת המנוח. אם העיזבון כבר חולק על פי הצוואה המשותפת והוא בכל זאת מעוניין לבטל את הצוואה – עליו להשיב את כל שירש אל העיזבון ואם זה בלתי אפשרי – להשיב את שווי החלק שירש.

לסיכום: צוואות מבטלות את חוק הירושה הסטנדרטי, ומחייבות את בני המשפחה לנהוג בהון וברכוש כפי שנכתב בה. ההבדל בין צוואה רגילה להדדית היא, שאת האחרונה קשה יותר לבטל וניתן לעשות זאת רק על סמך התנאים שצוינו לעיל. בכל מקרה – בענייני צוואה כדאי תמיד להיות מלווים בעורך דין המתמחה בתחום, על מנת להיות בטוחים שעושים את הכל על פי החוק.

המאמר נכתב על ידי :

עורך דין יוסי ברקוביץ, 53, מתגורר בגני תקווה נשוי + 2.
עורך הדין ברקוביץ מעניק שרות משפטי נרחב ללקוחות מגוונים מכל רחבי הארץ והעולם
לעו"ד ברקוביץ היכרות מעמיקה וניסיון רב עם העולם המשפטי הסבוך של דיני הצוואות והירושות. כתיבת הסכמים בין יורשים, ניהול עיזבונות, פירוק שיתוף, ניהול קונפליקטים ומשברים בין יורשים, ייצוג מקצועי בבתי המשפט הן כמתנגד לקיום צוואות והן כמשיב להתנגדות, ייעוץ לכתיבת צוואות, וכן ייצוג מקיף עם שוק המקרקעין, בתחום הסכמי המכר ומיסוי.

לקריאה נוספת אודות צוואות כנסו: