חוק הירושה קובע כי יורשים על פי דין רשאים לערוך הסכם פנימי ביניהם כדי לחלק את העיזבון של המוריש באופן שונה מהחלוקה אשר נקבעה בצוואה או בצו הירושה. לפי סעיף 110 א' לחוק הירושה נקבע כי יש שתי שיטות לחלוקת עיזבון, השיטה הראשונה היא חלוקה על פי צו בית משפט, השיטה השנייה היא בדרך של הסכם בין יורשים. 

שיקולים מרכזיים לחלוקת העיזבון בדרך של הסכם בין יורשים

השיקול המרכזי להסכם בין יורשים נובע לרוב משיקולי מס, חשוב לציין כי לאחר חלוקת העיזבון שהותיר אחריו המנוח, אם מחליטים לחלק את העיזבון בדרך אחרת, הרי מדובר בהסדר בין בעלי רכוש ולא בהסכם בין יורשים. בנוסף, לעתים המנוח הותיר עיזבון גדול הכולל נכסים שונים, כדי למנוע סכסוכים, ויכוחים ובעלות משותפת של כמה יורשים על נכס מסוים, היורשים יכולים להגיע להסכם ביניהם, ההסכם מאפשר גם לאזן פערים בשווי הנכסים המחולקים ביניהם. לדוגמה, שלושה אחים שקיבלו בירושה דירה, רכב וחסכונות בבנק יכולים לחתום על הסכם בין יורשים ולקבוע מי יקבל את הדירה וכיצד לאזן את הפערים באמצעות תשלומי איזון ביניהם או בדרך חוקית אחרת. 

שתי הדרכים לשינוי חלוקת העיזבון נובעות מהאמור בצו הירושה או בצו קיום צוואה, בסעיף 11 לחוק הירושה נקבע כיצד ניתן להסדיר את חלוקה העיזבון בין היורשים בעוד סעיף 6 לחוק הירושה קובע כיצד ניתן לחלק את העיזבון בין יורשיו של המנוח בדרך של הסתלקות יורש או יורשים. ישנם הבדלים מהותיים בין שתי הדרכים לכן חשוב לפנות לעורך דין מקצועי ומנוסה כדי לקבל ייעוץ ולפעול בדרך נכונה וחוקית.

כדאי לדעת כי הסדר בין יורשים מחייב כי חלוקת העיזבון מחדש תיעשה רק בין היורשים עצמם, בעוד באמצעות הסדרים של הסתלקות מירושה ניתן לחלק נתח מהעיזבון גם למי שאינו יורש על פי דין או מכוח צו הצוואה, כל עוד מסתלקים למנויים בחוק בלבד.

הדרך הפשוטה ביותר היא לערוך הסכם בין יורשים, לפני החלטה על שינוי חלוקת העיזבון יש לבצע בדיקת צו קיום צוואה, מאחר והחוק קובע כי חייבים לקבל הסכמה מצד כל היורשים, אלא אם נקבע אחרת בצו בית משפט. כאמור, רק היורשים יכולים להיות חלק בהסכם, במידה ומונה מנהל עיזבון לרכוש שהותיר אחריו המנוח, הוא אינו רשאי לקבוע כיצד יחולק העיזבון מחדש בין היורשים ותפקידו רק לסייע ליורשים.

חלוקת הרכוש בדרך של שלום

חלוקת ירושה ללא צוואה עלולה לגרום לעתים לסכסוך בין היורשים, בעיקר כאשר היורשים הם בני משפחה. גם במקרים של חלוקת העיזבון לפי צוואה שהותיר המנוח עלולה לגרום לסכסוכים ולרגשות מעורבים. לכן, ישנם מקרים בהם היורשים מעוניינים לחתום על הסכם ביניהם כדי לחלק את העיזבון בדרך הנראית להם. את ההסכם אין צורך לאשר בבית המשפט אך מומלץ לעשות זאת כדי לתת להסכם תוקף משפטי מחייב, וחשוב לערוך הסכם בין יורשים בעזרת עורך דין צוואות וירושות המתמחה בכך.