סעיף 6 לחוק הירושה מסדיר את נושא ההסתלקות מירושה ומזכותו של היורש בעזבון שהותיר אחריו המנוח. ההסתלקות יכולה להיות מלאה או חלקית. חוק הירושה קובע כי יש לבצע את הליך ההסתלקות מירושה בכתב, יש לפנות לעו"ד ירושות וצוואות כדי להכין תצהיר חתום ולאמת את ההצהרה על ידי עורך הדין. יודגש כי לא ניתן לבצע הסתלקות מהירושה באמצעות הצהרה בעל פה או בדרך אחרת.

תצהיר הסתלקות מירושה לאחר מתן צו ירושה

חשוב לדעת כי כל יורש רשאי להסתלק מחלקו בעזבון המנוח, כל עוד לא חילקו את העזבון בין היורשים. החוק קובע כי עצם פטירת המוריש או מתן צו ירושה על עזבונו אינם מעניקים ליורשים זכויות בנכסי המנוח, ולמעשה זכותו של היורש בנכס או בנכסים מסוימים נקבעת רק אחרי חלוקת העזבון. על פי סעיף 107 לחוק, צו ירושה אינו מאפשר את חלוקה העזבון כל עוד לא בוצעו הדרישות הקבועות בסעיף זה, לפיכך מתן צו ירושה אינו מונע את הסתלקות היורש מחלקו בעזבון.

הסתלקות מירושה על ידי קטין או אדם המוכרז כפסול דין מחייבת את אישור בית המשפט.


למידע נוסף על הסתלקות מצו ירושה צרו קשר באתר או בטלפון:  077-5563945


ויתור על זכויות בעזבון 

המסתלק בחלקו מהעזבון מוגדר בעיני החוק כמי שלא היה יורש מלכתחילה. בסעיף 6 לחוק נקבע כי לאתר מותו של המוריש וכל עוד לא חולק העזבון, רשאי היורש להודיע בכתב לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט אליו העניין הועבר מתוקף סעיף 67 א', על הסתלקותו באופן חלקי או מלא מחלקו בעזבון. היורש רשאי להסתלק מחלקו גם לאחר מתן צו ירושה אך הוא אינו מורשה להסתלק מחלקו לאדם אחר אלא רק לטובת בן זוגו, לילדיו או לאחיו של המוריש.

המסתלק אינו נדרש להסכמת האדם שלטובתו הוא מסתלק מחלקו בעזבון. לאחר ההסתלקות היורש לא יוכל לחזור בו. עם זאת, במקרים מסוימים יוכל היורש לחזור מהסתלקותו באישור בית המשפט אם הוכח כי הסתלקותו מהעזבון בוצעה בעקבות לחץ, מצג שווא או הטעייה מכוונת שהובילו אותו להחלטתו.

ראוי להדגיש כי הסתלקות היורש מחלקו בעזבון לאחר מתן צו ירושה ולפני חלוקת העזבון מחייבת תיקון צו ירושה.

הסתלקות מירושה לאחר מתן צו ירושה הינה זכות מעוגנת בחוק, ההליך מאפשר ליורש לחסום את דרכם של נושיו להטיל עיקול על חלקו של המסתלק מהירושה, כל עוד הדבר בוצע בתום לב.

הליך הסתלקות מירושה

כאמור, לאחר מתן צו ירושה רשאי היורש לוותר על חלקו בעזבון משיקוליו האישיים. במידה ואינו מודיע על יורש או יורשים במקומו, יחולק חלקו בעזבון בין היורשים האחרים על פי הקבוע בחוק הירושה. במידה והיורש החליט להסתלק לטובת אחד מבני משפחתו יועבר חלקו לאדם זה בלבד.

יש לפנות לעורך דין על מנת להכין תצהיר מאומת להסתלקות מירושה, עורך הדין יגיש את התצהיר לרשם לענייני ירושה (או לבית המשפט לענייני משפחה) על מנת לתת תוקף משפטי למסמך. 


נכתב על ידי:

עורך דין יוסי ברקוביץ - צו קיום צוואה

עורך דין יוסי ברקוביץ, 53, מתגורר בגני תקווה נשוי + 2.
עורך הדין ברקוביץ מעניק שרות משפטי נרחב ללקוחות מגוונים מכל רחבי הארץ והעולם.
לעו"ד ברקוביץ היכרות מעמיקה וניסיון רב עם העולם המשפטי הסבוך של דיני הצוואות והירושות. כתיבת הסכמים בין יורשים, ניהול עיזבונות, פירוק שיתוף, ניהול קונפליקטים ומשברים בין יורשים, ייצוג מקצועי בבתי המשפט הן כמתנגד לקיום צוואות והן כמשיב להתנגדות, ייעוץ לכתיבת צוואות, וכן ייצוג מקיף עם שוק המקרקעין, בתחום הסכמי המכר ומיסוי.


למידע נוסף על הסתלקות מצו ירושה צרו קשר באתר או בטלפון:  077-5563945לקריאת מאמרים נוספים בנושאים שקשורים לצוואות וירושות, היכנסו למאמרים הבאים: