שאלות רבות עולות בקרב יורשיו של תושב חוץ המעוניינים לדעת כיצד תחולק הירושה ביניהם, האם העיזבון יחולק בכפוף לחוק בישראל או על פי חוקי המדינה בה הוא גר, מהו התוקף המשפטי בישראל של צו ירושה שניתן בחו"ל, האם עליהם לשלם מס ירושה ועוד. כמו כן, אחת הבעיות בירושה של תושב חוץ היא כיצד יכול יורש לבצע הסתלקות מירושה של תושב חוץ במידה ואינו מעוניין לקבל את חלקו בעיזבון או אם ברצונו להעביר את חלקו בעיזבון ליורש אחר.

חוק הירושה

על פי חוק הירושה בישראל אם הותיר אחריו המנוח שהתגורר בחו"ל במותו או אם הוא אזרח של מדינה אחרת, והותיר אחריו רכוש, חשבונות בנק ונכסים אחרים בישראל, הרי בסמכותו של בית המשפט בישראל לפסוק בסוגיית חלוקת העיזבון שהותיר אחריו בארץ. על פי סעיף 39 לחוק הירושה על היורשים להוציא צו קיום צוואה, בין אם הצוואה נערכת בארץ בין אם נערכה בחו"ל. יש להוציא צו קיום צוואה כמו בכל הליך רגיל לחלוקת העיזבון בכפוף לכללים שנקבעו בחוק הישראלי.

עם זאת, חשוב לדעת כי למרות שהחוק בארץ מעניק סמכויות לבית המשפט הישראלי לדון ולפסוק בסוגיית חלוקת העיזבון של המנוח שהוא תושב חוץ, חלוקת הירושה תבוצע על פי הדין שחל במדינה בה נפטר המנוח. סעיף 137 לחוק הירושה קובע באופן חד משמעי נושא זה, ולמעשה הדין הקובע הנו הדין במדינה הזרה בה נפטר המנוח, גם אם כל או רק חלק מהעיזבון שלו נמצאים בישראל.

חלוקת הירושה לפי דין זר

כדי לממש את הירושה ולחלק את העיזבון שהותיר אחריו תושב חוץ לפי דין זר, על היורשים להגיש חוות דעת משפטית ומקצועית לבית המשפט שדן במקרה. חוות הדעת נועדה לציין מה קובע הדין הזר בנושא חלוקת העיזבון בפועל, את חוות הדעת עורך מומחה בדין הזר, ומטרתה לוודא כי רצונו של המנוח ימומש במלואו על פי רצונו וכי יורשיו לא יקופחו בגלל הבדלים עקרוניים בחוקי הירושה במדינות שונות.

הסתלקות מירושה של תושב חוץ

אחד הנושאים המשפטיים המעניינים ביותר הוא מה קורה כאשר יורש מביע את רצונו לבצע הסתלקות מירושה של תושב חוץ, מסיבותיו שלו. על פי החוק הישראלי יכול יורש להחליט על הסתלקות מירושה לאחר מתן צו ירושה, כל עוד ההסתלקות בוצעה לפני חלוקת העיזבון.

הסתלקות מירושה היא זכות המעוגנת בחוק הישראלי, זכות זו קיימת גם בחקיקה במדינות זרות, אך ישנם הבדלים בין חוקי הירושה במדינות השונות. מאחר וחלוקת הירושה של תושב חוץ מבוצעת על פי הדין הזר במדינה בה התגורר המנוח ובה נפטר, הרי בית המשפט נדרש לעסוק בסוגיה ולקבל החלטה משפטית. לכן, כדי לבצע הסתלקות מירושה של תושב חוץ יש לפנות לעורך דין מומחה בעל ניסיון רב בתחום, ויש להכין חוות דעת מקצועית כדי להגישה לבית מהשפט על מנת שזה יפסוק לטובתו של היורש המעוניין להסתלק מהירושה של תושב חוץ.

עוד בנושא הסתלקות מירושה כנסו: