לחלוקת עיזבונו של המנוח יש להוציא צו קיום צוואה, הצו מאשר את נסח הצוואה ומקנה לה תוקף משפטי. את הבקשה מפרסמים בעיתון יומי וברשומות השונות כדי לאפשר זמן להגשת התנגדות לקיום הצוואה. החוק בישראל קובע כי כל אדם יכול להגיש התנגדות לקיום צוואה, יש להגיש את ההתנגדות תוך 14 ימים ממועד פרסום הגשת הבקשה לצו קיום צוואה, ישנם מקרים מסוימים בהם בית המשפט או הרשם לענייני ירושה יחליטו על הארכת המועד להגשת התנגדויות.

מי יכול להגיש התנגדות למתן צו קיום צוואה?

באופן כללי החוק הישראלי מאפשר לכל אדם בעל אינטרס בהתנגדות לצוואה להגיש את התנגדותו למתן הצו לקיום צוואת המנוח. זהו מסמך כתוב המוגש לידי הרשם לענייני ירושה על מנת למנוע את מתן צו קיום הצוואה. את ההתנגדות ניתן להגיש רק לאחר שהיורשים או עורך דין מטעמם הגישו בקשה למתן הצו וטרם הוצאת צו קיום צוואה.


למידע נוסף על התנגדות לקיום צוואה ולייעוץ צרו קשר באתר או בטלפון: 077-5563945


מהם המקרים בהם ניתן להגיש התנגדות לקיום צוואה?

במקרה בו אין צוואה שהמנוח הותיר אחריו, יורשיו מגישים לרשם לענייני ירושה בקשה למתן צו ירושה, החוק קובע כי יש לפרסם את הבקשה ברשומות ובעיתון יומי כדי לאפשר הגשת התנגדות לצו ירושה, בדיוק כמו בהליך הגשת התנגדות לקיום צוואה.

אם המנוח הותיר אחריו צוואה, יש להגיש את ההתנגדות לקיון הצוואה ללשכת הרשם לענייני משפחה עם עותק לבית המשפט. העילה המרכזית להגשת התנגדות לקיום הצוואה היא אי כשרות לצוות. הוכחת הטענה אינה פשוטה ומחייבת ייעוץ וייצוג משפטי של עורך דין מנוסה בתחום.

המקרים השכיחים להגשת התנגדות לצו קיום צוואה הם:

  • גילוי צוואה מאוחרת שהותיר אחריו המנוח לאחר הגשת בקשה למתן צו ירושה.
  • פגמים שנפלו בצוואה ועלולים להוביל לביטולה המלא או החלקי.
  • חשד כי הצוואה אינה משקפת את רצונו החופשי של המצווה.
  • צוואה שנעשתה תחת השפעה בלתי הוגנת, איום, אונס או תרמית.
  • חשד כי אחד הנהנים השתתף בעשיית הצוואה והשפיע על המנוח.


מסמכים נדרשים לבקשת ההתנגדות לקיום צוואה:

חשוב להגיש בקשה מסודרת לרשם לענייני ירושה, לכן יש לנסח מסמך בקשה להתנגדות למתן הצו, המסמך חייב להכיל את הפרטים הבאים:
שם מלא ותעודת זהות של המתנגד או המתנגדים.
שם מלא ותעודת זהות של המנוח.
שמות ופרטי תעודת זהות של היורשים על פי הצוואה שהותיר המנוח.
מסמך התנגדות מפורט הכולל עובדות המחזקות את בקשת ההתנגדות, המסמך חייב להיות ערוך ומאומת על ידי עורך דין.
אישור על תשלום אגרה.
ייפוי כוח לעורך דין, אם מיוצגים על ידי עורכי דין.


הגשת תצהיר לרשם ולבתי המשפט

כדי להתנגד לצו קיום צוואה יש להגיש תצהיר ערוך בכתב לרשם לענייני ירושה, את הבקשה יש להגיש במספר עותקים, אחד מהם ישמש את בית המשפט. בתצהיר ההתנגדות לצוואה יש לכלול את הפרטים והנושאים הבאים:
נושא ההתנגדות לקיום הצוואה.
פירוט בכתב של נימוקי ההתנגדות.
מסמכים רלוונטיים הקשורים לנימוקי ההתנגדות.
תצהיר מאומת בפני עורך דין התומך בעובדות שהועלו בנימוקי ההתנגדות.
קבלה המעידה על תשלום האגרה הנדרשת.
טופס פתיחת הליך הגשת התנגדות.
ייפוי כוח לעורך הדין המייצג את המתנגד לקיום הצוואה.

התנגדות לקיום צוואה יש להגיש באחת משלוש דרכים אפשריות:

באמצעות האתר המקוון (תומך בדפדפן כרום בלבד).
הגעה פיזית ללשכת הרשם לענייני ירושה המטפל בתיק, בהתאם לשעות קבלת קהל בלשכת הרשם. חשוב לתאם תור מראש כדי לחסוך זמן.
אפשר לשלוח את בקשת ההתנגדות גם בדואר למשרדי הרשם לענייני ירושה.

התנגדות לקיום צוואה - דיון בבית המשפט או בבית דין רבני

לאחר הגשת ההתנגדות לקיום צוואתו של המנוח נקבע מועד לדיון בבית המשפט לענייני משפחה, במידה ויש הסכמה בין היורשים ניתן לדון בתיק גם בבית דין רבני. הליך ההתנגדות מורכב ואינו פשוט, נטל ההוכחה חל על מגיש הבקשה, לעתים דיונים מתארכים ונמשכים מן רב, ועלויות המשפט עלולות להיות גבוהות לצדדים.

במקרה בו בית המשפט קובע כי ישנה עילה לביטול הצוואה, הוא יבטל את צו קיום הצוואה, ועיזבונו של המנוח יחולק בין יורשיו על פי דין, כפי שנקבע בחוק הירושה. במידה וקיימת צוואה קודמת והוגשה התנגדות רק על הצוואה האחרונה, העיזבון יחולק לפי הצוואה הקודמת.

*חשוב לציין כי חובה להגיש את ההתנגדות למתן צו קיום צוואה תוך 14 ימים ממועד פרסום הבקשה לצו קיום צוואה בעיתון וברשומות. אם חלפו 14 ימים יש להשיג אישור מבית המשפט לענייני משפחה או מהרשם לענייני ירושה, אחרת לא ניתן להגיש את ההתנגדות. 


*בקשת התנגדות לקיום צוואה חשוב לערוך בעזרת עורך דין מקצועי ומנוסה כמו עו"ד יוסי ברקוביץ, יש לפעול במסגרת הזמן האפשרית על פי החוק כדי להימנע מסיבוכים ועיכובים מיותרים, וחשוב לצרף את כל המסמכים ולנסח בקשה מפורטת ועניינית.


למידע נוסף על התנגדות לקיום צוואה ולייעוץ צרו קשר באתר או בטלפון: 077-5563945


נכתב על ידי:

עורך דין יוסי ברקוביץ - צו קיום צוואה

עורך דין יוסי ברקוביץ, 53, מתגורר בגני תקווה נשוי + 2.
עורך הדין ברקוביץ מעניק שרות משפטי נרחב ללקוחות מגוונים מכל רחבי הארץ והעולם.
לעו"ד ברקוביץ היכרות מעמיקה וניסיון רב עם העולם המשפטי הסבוך של דיני הצוואות והירושות. כתיבת הסכמים בין יורשים, ניהול עיזבונות, פירוק שיתוף, ניהול קונפליקטים ומשברים בין יורשים, ייצוג מקצועי בבתי המשפט הן כמתנגד לקיום צוואות והן כמשיב להתנגדות, ייעוץ לכתיבת צוואות, וכן ייצוג מקיף עם שוק המקרקעין, בתחום הסכמי המכר ומיסוי.


לקריאה נוספת בנושא צוואות היכנסו: