כל זיוף של מסמך משפטי, לרבות צוואה, מוגדר בחוקי המדינה כעבירה פלילית, אך למרות זאת ישנם מקרים רבים של זיופי צוואות ובתי המשפט עוסקים בנושא זה לא פעם. תופעת זיוף צוואות היא בעיה מוכרת ויחסית נפוצה, חשוב לזכור כי מדובר ברכוש רב, לכן קיים פיתוי לזייף את הצוואה כדי לקבל נתח גדול יותר מהירושה, או כדי למנוע מיורשים על פי דין לקבל את החלק שמגיע להם. 

תופעת הזיוף  של מסמכי צוואה

לא פעם, מגיעים לפתחו של בית המשפט, תיקים ותביעות העוסקים בנושאי מרמה וזיוף של צוואות. מאחר ובית המשפט מעוניין לכבד את רצונו של המנוח, יש לצוואה משקל רב וחשיבות משפטית עליונה כיוון שהמסמך משקף את רצונו של המנוח, וכאמור המגמה היא לכבד ולקיים את רצונו של המנוח. 

בגלל המעמד המשפטי המחייב של הצוואה, ישנם מקרים בהם אחד היורשים או אדם אחר המקורב למוריש, מנסים להציג צווה מזויפת כדי לקבל במרמה נתח גדול מהירושה. כדאי לדעת כי ברוב המקרים מגלים כי הגורם שזייף את הצוואה הוא אחד היורשים החוקיים, והוא מזייף את המסמך מאחר והוא אינו מרוצה מחלקו בירושה. במקרים אחרים, האדם המזייף את הירושה לא נכלל ברשימת היורשים, למשל מטפל סיעודי, שכן, או קרוב משפחה שלא נכללו ברשימת היורשים.  

לכן, אם קיים חשש לזיוף הצוואה שהמנוח הותיר אחריו, חשוב לפנות בהקדם האפשרי לבית המשפט כדי להגיש התנגדות לקיום צוואה. בית המשפט בוחן לעומק את הנושא, ובמידה והשתכנע כי צוואתו של המנוח אכן זויפה, הוא יבטל לאלתר את הצוואה. במקביל, המשטרה תנסה להתחקות אחרי האדם שזייף את הצוואה על מנת לחקור אותו ולהעמידו לדין.

כדי להוכיח כי הצוואה של המנוח זויפה, חשוב לאסוף מסמכים וראיות באמצעותם ניתן לשכנע את בית המשפט על זיוף הצוואה. חשוב לציין כי בתי המשפט יפעלו למען חקר האמת בכל מקרה בו ישנה טענה של זיוף הצוואה, אחת הבדיקות שבית המשפט מורה עליה היא בדיקת החתימה וכתב היד על ידי גרפולוג מוסמך. גרפולוג מטעם בית המשפט הוא מומחה לכתב יד, הוא משווה את החתימה על מסמך הצוואה לכתבי יד וחתימה של המנוח על מסמכים אחרים. ברוב המקרים בית המשפט יסתפק בהוכחה של הגרפולוג על מנת לקבל החלטה על ביטול הצוואה.

קריטריונים נוספים לגילוי צווה מזויפת

מעבר לבדיקת מומחה לכתב יד, ישנם קריטריונים נוספים היכולים להוכיח זיוף צוואה, ובית המשפט מתייחס אליהם בכובד ראש. אחת הבדיקות שבית המשפט יכול להורות עליה, היא בדיקת הנייר עליו נכתבה הצוואה. באמצעות בדיקה מיוחדת ניתן לגלות את תאריך הייצור של הנייר ולהשוות את המועד לזמן החתימה על המסמך.

כמו כן, בית המשפט מתייחס לעדות עורך הדין שנכח בזמן כתיבת הצוואה או שערך אותה לבקשת המנוח, הוא גם מקשיב לעדות מפי עדים אשר נכחו בזמן כתיבת הצוואה, ובנוסף מנסים לאתר ביטויים שלא שגורים בפיו של המנוח אך מופיעים בצוואה כהוכחה לכך שהצוואה מזויפת.

אם קיים חשש לזיוף צוואה חשוב לפנות לבית המשפט, עדיף לאחר ייעוץ משפטי אצל עורך דין מומחה לענייני צוואות וירושות. בעזרת עורך דין מקצועי ניתן להגישה בקשה על ביטול צוואה עקב השפעה בלתי הוגנת או כל טענה אחרת, אך יש לגבות את הטענה במסמכים, עדויות וחוות דעת של מומחים.