החוק בישראל מאפשר לכל אדם לנסח צוואה בהתאם לרצונו החופשי, על מנת לקבוע כיצד יחולק רכושו לאחר מותו. בנוסף, חוק הירושה קובע כי ניתן לכלול בצוואה תנאים מסוימים שעל היורש למלא כדי לקבל את חלקו בעיזבון. למעשה, באפשרותו של המצווה לקבוע מי יקבל חלק מהירושה אם היורשים אינם עומדים בתנאים שהמצווה קבע בצוואתו, ובנוסף חוק הירושה מאפשר למוריש להגדיר תנאים שיותאמו למצבים עתידיים אפשריים.

באמצעות הכללת תנאים בירושה, מאפשרים למצווה לשלוח יד מקברו, כיוון שהיורשים נדרשים לעמוד בתנאים שונים לאחר מותו של המנוח, וכך הוא יכול להשפיע על חייהם.

הגדרות של יורשים שונים בהתאמה לנסיבות ומצבים עתידיים

על פי חוק הירושה המצווה יכול להגדיר יורשים ותנאים שונים בהתאם לנסיבות המשתנות בעתיד, החוק מכיר את המצבים הבאים:

יורש במקום יורש

יורש אחר יורש

יורש על תנאי דוחה

יורש על תנאי מפסיק

יורש המחויב לדבר מה

לכל אחד מהמקרים ישנם תנאים שונים, לכן מומלץ לנסח את הצוואה בעזרת עורך דין ירושות וצוואות המתמחה בנושא.

מה זה יורש על תנאי מפסיק?

על פי החוק בישראל, תנאי מפסיק הוא תנאי לפיו אדם מסוים נקבע כיורש כל עוד יקרה אירוע מסוים או שיגיע מועד מסוים, בו הוא יחדל להיות יורש וזכותו בירושה תעבור לאדם אחר. כדי להבין את התנאי לפניכם דוגמה מוחשית – נניח ואדם מוריש לבנו את מכוניתו, ובצוואה הוא קובע כי אם בנו יפסיק את לימודיו לתואר באוניברסיטה לפני קבלת התואר, בנו יחדל להיות יורש המכונית.

כמו כן, המצווה יכול לקבע בצוואתו תנאי הפוסק למי יעבור החלק בירושה במקרה שהתנאי התקיים, לדוגמה המצווה מוריש את דירתו לבנו לתקופה של 10 שנים ולאחר מכן הדירה תועבר כירושה לבתו.

חשוב להבדיל בין שני מקרים – יורש על תנאי דוחה ליורש על תנאי מפסיק. במקרה של יורש על תנאי דוחה המוריש קבע בצוואתו כי יורשיו יקבלו את חלקם רק בהתקיים תנאי מסוים או רק בתאריך ספציפי הקבע מראש. במצב של קביעת יורש על תנאי דוחה היורש לא יכול להסתלק מהצוואה. במצב של יורש על תנאי מפסיק המצווה קובע כי אם התנאי יתממש היורשים לא יזכו לקבל את חלקם בירושתו, למשל אם היורש לא משלים את לימודיו לתואר ראשון. במצב זה המוריש קובע בצוואה למי תועבר הירושה אם התנאי יתקיים, ובמידה והוא לא קבע זאת, הירושה תחולק בין היורשים על פי דין.

התנאים ליורש על תנאי מפסיק נקבעו בחוק הירושה, בסעיף 44 לחוק. כדי לכלול תנאים בצוואה חשוב לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין מנוסה, אחרת המצווה מסתכן שצוואתו לא תמומש בהתאם לרצונו, וכמו כן היורשים עלולים לריב בגלל אי בהירות וניסוח בעייתי של התנאים. לכן, חשוב לפנות לעורך דין צוואות וירושות לניסוח חוקי של הצוואה והתנאים.