מי הם היורשים בירושה על פי דין? כיצד מחלקים על פי דין את העיזבון שהותיר אחריו המנוח, במקרה של היעדר צוואה? מהו סדר היורשים על פי חוק הירושה? מה קורה במצב שאין למנוח קרובים הזכאים לרשת אותו?

חוק הירושה, התשכ"ה-1965, מגדיר את סדר היורשים על פי דין במקרים שהמנוח לא השאיר צוואה. על פי החוק היורשים יכולים להיות קרובי משפחתו של המנוח, ובמצבים בהם אין למנוח יורשים על פי דין העיזבון שלו יועבר לידי האפוטרופוס הכללי. באופן כללי חוק הירושה בישראל מסדיר את חלוקת עיזבון המנוח לפי קשר דם.


יורשים על פי דין

חוק הירושה מגדיר מהי ירושה – העברת הרכוש של המנוח ליורשים על פי דין. אם המנוח הותיר אחריו צוואה היורשים יהיו האנשים והגופים הכלולים בצוואת המנוח וחולות העיזבון מבוססת על רצונו החופשי של המוריש. בהיעדר צוואה הירושה נקראת ירושה על פי דין, ויורשי המנוח הם קרוביו.

חוק הירושה קובע כיצד יחולק העיזבון של המנוח בין היורשים על פי דין, יש מפתח קבוע לחלוקת העיזבון, ורק במקרים בהם אין למנוח קרובים שזכאים לרשת אותו רכושו יועבר לידי האפוטרופוס. כדי לממש את חלוקת עיזבונות של המנוח בין היורשים על פי דין יש להגיש בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה, את הבקשה מגישים ללשכת הרשם בהתאם למקום מגוריו של המנוח.


סדר היורשים על פי דין

הראשונים לרשת את רכושו של המנוח, בהיעדר צוואה, הם בן הזוג של המנוח וילדיו. הירושה תתחלק שווה בשווה בין בן או בת הזוג של המוריש לבין ילדיו של המנוח, כלומר בן הזוג מקבל חצי מהירושה והשאר מתחלק בחלקים שווים בין ילדי המנוח.
סדר היורשים על פי דין:
* בן או בת הזוג של המנוח (כולל זוגות ידועים בציבור).
* ילדי המוריש, אם הילדים של המצווה נפטרו העיזבון יחולק בין הצאצאים שלהם – נכדים ולאחר מכן נינים.
* הורי המוריש, אם הוריו של המנוח נפטרו העיזבון יועבר לצאצאי הוריו של המצווה.
* הורי הוריו של המנוח, כלומר סבים וסבתות, אם הם נפטרו העיזבון יועבר לצאצאים שלהם.

העיזבון של המנוח יועבר במלואו לבן הזוג אם אין למנוח ילדים, אחים או הורים. אם המנוח הותיר אחריו ילדים אך אין לו בן זוג, העיזבון יחולק שווה בשווה בין ילדי המנוח. אם מי מילדי המנוח מתו לפניו החלק המגיע להם בירושה יועבר לנכדים ויחולק בחלקים שווים ביניהם. במקרה שאין למנוח ילדים ובן זוג, הורים או אחים – העיזבון יחולק שווה בשווה בין הסבים והסבתות של המנוח.


כמה זמן לוקח לקבל צו ירושה?

במקרים רבים מקבלים תשובה מהאפוטרופוס תוך 60 יום ממועד הגשת הבקשה למתן צו ירושה, את הבקשה כדאי להגיש באופן מקוון בעזרת עורך דין ירושות וצוואות כדי להימנע מטעויות ועיכובים וכדי לזרז את ההליך.