חוק הירושה קובע כיצד יחולק עיזבונו של המנוח ללא צוואה, החוק מפרט מיהם יורשים על פי דין וכיצד יחולק הרכוש בין יורשיו אם אין למנוח ילדים. על פי חוק הירושה נקבע סדר חלוקת העיזבון בין היורשים, לפי שלושה ענפי ירושה עיקריים- בן זוג בחיים וצאצאים ישירים (ילדי המנוח), הורי המנוח והצאצאים שלהם, הורי ההורים והצאצאים שלהם. הכלל המנחה הוא כאשר בן הזוג של המנוח עדיין בחיים הוא יקבל מחצית מהעיזבון וילדי המנוח זכאים למחצית הנותרת מהעיזבון ויחלקו בה שווה בשווה.

אם אין למנוח ילדים אך בן הזוג בחיים וגם הוריו של המנוח בחיים, העיזבון יחולק שווה בשווה ביניהם, כלומר מחצית לבן הזוג ומחצית להוריו של המוריש. אם הוריו של המנוח אינם בחיים ויש להם צאצאים, בן הזוג של המוריש יקבל שני שליש מהעיזבון ושליש יחולק בין צאצאי הורי המנוח. אם בן הזוג של המוריש בחיים והוריו נפטרו העיזבון יחולק בהתאם לכלל המנחה הקובע שני שליש לבן הזוג ושליש להורי ההורים או הצאצאים שלהם.


למידע נוסף על ירושה של אדם ללא ילדים צרו קשר באתר או בטלפון:  077-5563945


חלוקת ירושה של אדם ללא ילדים

כאמור, חוק הירושה קובע את סדר חלוקת רכושו של המנוח אם אין צוואה. כאשר המנוח הותיר אחריו צוואה יש לכבד את רצונו ולפעול בהתאם לשיקול דעתו. אם אין צוואה העיזבון יחולק בהתאם לסדר החלוקה הנקבע בחוק הירושה.

חלוקת ירושה של אדם ללא ילדים עשויה להיות מורכבת ומאתגרת, יש להכיר את החוק על מנת לסייע ליורשים לעשות סדר בדברים ולחלק כחוק את העיזבון. במקרים מסוימים עלולים היורשים להסתכסך ביניהם בגלל ענייני חלוקת העיזבון, עורך הדין מסייע להם להבין את סדרי החוק ולערוך את המסמכים הנדרשים כדי לחלק את הרכוש. בנוסף, עורך הדין מסייע ליורשים להגיש בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושות, לצו יש תוקף משפטי הוא מסדיר את נושא חלוקת העיזבון של המנוח ליורשיו על פי דין.

כדאי לדעת כי במקרים בהם אין למנוח בן זוג, ילדים, הורים, אחים ואחיות ויורשים אחרים, המדינה זכאית לרשת את העיזבון.

חלוקת הירושה במידה והמנוח רווק או אלמן וללא ילדים

חלוקת העיזבון של מנוח אלמן או רווק ללא ילדים, כל עוד אין צוואה, עוברת לדרג הבא בתא המשפחתי. חוק הירושה קובע כי היורשים על פי דין יהיו הוריו, במידה והם בחיים, אחיו ואחיותיו של המוריש וכן אחייניו של המנוח. אם כל אלה אינם בחיים או אינם כשירים לקבל את חלקם בירושה, זו תחולק באופן שווה בין דודיו ובני דודיו של המנוח.

חשוב להדגיש כי סוגיית חלוקת העיזבון של אדם מנוח ללא ילדים עלולה לגרום במקרים מסוימים לסכסוכים משפחתיים קשים ומורכבים. עורך דין ירושות יכול לסייע ליורשים על פי דין להבין מה החוק קובע ולערוך ביניהם הסכם המקובל על כולם. כדאי לדעת כי גם אם אחד היורשים לא שמר עם המנוח על יחסי קרבה, זכאותו לחלק בירושה אינו נפגע.


למידע נוסף על ירושה של אדם ללא ילדים צרו קשר באתר או בטלפון:  077-5563945


לקריאת מאמרים נוספים בתחום הירושה כנסו: