לאחר מותו של אדם שהותיר אחריו צוואה וכדי לחלק את עיזבונו כפי שהורה בצוואתו יש להוציא צו קיום צוואה. את המסמכים לצו קיום צוואה יש להגיש לרשם לענייני ירושה שתפקידו לאשר את הצוואה ולהקנות לה תוקף משפטי מחייב כמו פסק דין. את הבקשה למתן צו קיום צוואה יכולים להגיש היורשים אשר מוזכרים בצוואתו של המנוח או כל אדם אחר המעוניין בכך, מומלץ לעשות זאת בעזרת עורך דין מקצועי המתמחה בירושות וצוואות.

הליך ביורוקרטי האורך מספר חודשים!

חשוב לדעת כי ההליך הביורוקרטי הנדרש למתן צו קיום צוואה אורך לרוב מספר חודשים, עם זאת במידה וישנם מתנגדים לצו קיום צוואה ההליך עובר לטיפול בבית המשפט לענייני משפחה או בבית דין דתי, או אז ההליך עלול להימשך זמן רב יותר, בהתאם למורכבות התיק.

ראוי לציין כי תפקידו של הרשם לענייני ירושה לפרסם את הבקשה למתן צו ירושה בעיתון יומי וברשומות הרלוונטיות. כל אדם המעוניין להתנגד למתן צו קיום צוואה חייב לעשות זאת תוך 14 יום מתאריך פרסום המודעה בעיתון וברשומות. במקרים מסוימים עשויים הרשם לענייני ירושה או בית המשפט שדן בתיק להחליט על מועד מאוחר יותר.

במידה ולא הוגשו התנגדויות למתן צו קיום צוואה, הרשם לענייני ירושה יעביר את הבקשה לאפוטרופוס הכללי על מנת שזה יאשר אותה. האפוטרופוס הכללי יכול לאשר את הבקשה, להעביר אותה לדיון בבית משפט לענייני משפחה באמצעות מזכירות הרשם או לדרוש ממבקשי צו קיום צוואה להשלים פרטים חסרים.

לאחר שהאפוטרופוס הכללי דן בבקשה ולאחר שחלף הזמן להגשת התנגדויות למתן צו קיום צוואה, הרשם לענייני ירושה יאשר את תוקפה של הצוואה ויחתום על צו קיום הצוואה כדי לתת לה מעמד של פסק דין מחייב.

בתקופה האחרונה תיקי בקשות לצוואות וירושות מתעכבים ייתר על המידה במשרדי הרשמים בשל עומס ובירוקרטיה. לפיכך חיוני לשלוח את הניירת והנלווים לה באופן מדויק על מנת לא לייצר עיכובים נוספים.

הגשה מקוונת של צו קיום צוואה

במקרים מסוימים יכולים היורשים להגיש את הבקשה לצו קיום צוואה בדרך מקוונת, חשוב לדעת כי כל בקשה באמצעות עורך דין המייצג את היורשים חייבת להיעשות דרך האתר ובצורה מקוונת, כך ניתן גם לחסוך בזמן ובעלויות מאחר והאגרה זולה יותר.

יש למלא בדיוק את הפרטים בטופס המקוון אותו ניתן למצוא באתר של הרשם לענייני ירושה, לחלופין ניתן להגיע לאחת מלשכות הרשם בהתאם למקום המגורים של המוריש. אל הבקשה למתן צו קיום צוואה יש לצרף מסמכים שונים כגון תעודת פטירה מקורית או נאמן למקור, העתק של הצוואה המקורית או החלטת בית המשפט על הוכחת הצוואה בהעתק, תצהיר הסתלקות במידת הצורך, ייפוי כוח לעורך הדין המייצג, העתק של הודעות שליחת דואר רשום ליורשים המצוינים בצוואה או תצהיר על הודעת אישית ליורשים.

כאמור, כל עוד לא הוגשו התנגדויות ולא חלו טעויות במילוי ושליחת הטפסים הנדרשים, הליך מתן צו קיום צוואה אורך לרוב כשלושה חודשים, אך הנושא בפועל ,בדרך כלל נמשך מעבר לכך.  

עוד בנושאי צוואה קראו במאמרים הבאים: