כדי לממש את רכושו ונכסיו של אדם שנפטר אך לא הותיר אחריו צוואה, יש להגיש ללשכת הרשם לענייני ירושה או לאחד מבתי הדין הרבניים בקשה לצו ירושה. צו ירושה הוא מסמך וצו משפטי, לרוב מטעם הרשם לענייני ירושה, שנועד להסדיר את חלוקת העיזבון של המנוח שלא השאיר צוואה. חשוב להדגיש כי צו ירושה אינו עוסק בפרטי העיזבון אלא נועד להצהיר מיהם היורשים על פי דין של המנוח ואיזה חלק מהעיזבון כל אחד מהם יקבל.

זהות היורשים וחלקם בעיזבון

במקרים בהם המנוח לא הותיר אחריו צוואה ובמקרים בהם לצוואה אין תוקף משפטי, חוק הירושה, תשכ"ה-1965, בא להסדיר את נושא חלוקת העיזבון בין היורשים על פי דין. חלוקת ירושה ללא צוואה מבוססת על קשר דם בין המנוח ליורשיו, החוק קובע 3 ענפים עיקריים לחלוקת העיזבון, כאשר סדר חלוקת העיזבון נקבע על פי קרבת היורשים למנוח- בן זוג, ילדים, הורים, סבים וצאצאיהם, וקרובי משפחה נוספים.

מי יכול להגיש בקשה לצו ירושה?

בקשה לצו ירושה יכולים להגיש יורשי המנוח וכל מי שטוען להיותו יורש של האדם שנפטר. ברוב המקרים את הבקשה יגישו בני משפחתו הקרובים ביותר של המנוח, עם זאת ישנם מקרים בהם בעלי עניין נוספים עשויים להגיש את הבקשה, לדוגמה נושיו של המנוח או נושיו של אחד היורשים המעוניינים להשיב את כספם.

את הבקשה לצו ירושה נהוג להגיש ללשכת הרשם לענייני ירושה בהתאם למקום מגוריו של המנוח. במידה והיורשים מסכימים ביניהם וחותמים על תצהיר משותף להקניית זכות השיפוט לבית דין רבני, אפשר להגיש את הבקשה לאחד מבתי הדין הרבני.

את הבקשה ניתן להגיש באופן מקוון או לא מקוון, חשוב לדעת כי אין מניעה פורמלית או משפטית להגיש את הבקשה באופן עצמאי, עם זאת מומלץ למסור את הטיפול בהגשת הבקשה למתן צו ירושה בידי עורך דין צוואות וירושות המתמחה בנושא. טיפול מקצועי של עורך דין מנוסה עשוי לקצר את התהליך, למנוע טעויות העשויות לעכב את ההליך, וישנם מקרים בהם היורשים זקוקים לייעוץ ולייצוג משפטי, במיוחד במקרים בהם רשם הירושות מחליט להעביר את הטיפול בתיק לבית המשפט לענייני משפחה.

האם יורש חייב לקבל את חלקו בירושה?

ישנם מקרים בהם יורש אינו מעוניין לקבל את חלקו בירושה, גם אם הוא זכאי לקבל חלק מעיזבון המנוח על פי חוק הירושה. לעתים, אחד היורשים מעוניין להעביר את חלקו ליורש אחר על מנת לסייע לו כלכלית, יש מקרים בהם הוא מעוניין להימנע מתשלום לנושים או כדי להימנע מתשלומי מס. במקרים אלה החוק קובע כיצד ניתן לבצע הסתלקות מירושה, הליך זה נקרא גם הסתלקות מעיזבון, ניתן להסתלק מהירושה כל עוד לא חולק עיזבונו של המנוח. מומלץ לפנות לעורך דין מקצועי על מנת לבצע הליך זה בהתאם לחוק ובמסגרת הזמן המתאימה. 

לקריאת מאמרים נוספים בנושא ירושה וצוואה כנסו: