ניהול עיזבון של מנוח בהתאם לחוק

כדי לבצע ניהול עיזבון יש לפנות לרשם הירושות או לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה למנות מנהל עיזבון, תפקידו לדאוג לחלוקת העיזבון ליורשי המנוח. למנהל עיזבון מספר תפקידים חשובים כמו איתור יורשיו של האדם הנפטר, פירעון חובותיו של המנוח והסדרת חלוקת העיזבון בין היורשים. אפשר לפנות לרשם הירושות או לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה למנות מנהל עיזבון לפני או אחרי קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה.

כדאי לדעת כי המוריש יכול להורות בצוואה שלו על מינוי מנהל עיזבון על מנת להסדיר את חלוקת העיזבון בין היורשים, הוא גם יכול להורות על זהותו של מנהל העיזבון. 

מהו עיזבון על פי החוק בישראל?

עיזבון הוא סך הרכוש, הנכסים, הזכויות וגם החובות שהותיר אחריו אדם במותו, בחוק הירושה נקבע כי כספים שיש לשלם לאחר פטירתו של המנוח לפי חוזה ביטוח, קופת תגמולים או קרן פנסיה, לא נכללים במסגרת העיזבון. אם המנוח הותיר אחריו צוואה מחלקים את העיזבון בין יורשיו על פי ההוראות שלו בצוואה, במידה והמנוח לא הותיר צוואה מחלקים את העיזבון בהתאם לחוק הירושה.

מה תפקידו של מנהל עיזבון?

מנהל עיזבון ממונה לרוב על ידי האפוטרופוס הכללי, תפקידו לנהל ולכנס את נכסי העיזבון שהותיר אחריו המנוח, לשלם את חובותיו ולחלק את יתרת העיזבון בין היורשים. מנהל העיזבון נמצא תחת פיקוח, עליו להגיש מסמך בשם פרטה ודוחות לאפוטרופוס הכללי, במידת הצורך עליו להגיש לבית המשפט לענייני משפחה בקשות שונות, כמו כן עליו לבצע הליכים שונים מטעם יורשי המנוח ולדאוג לתשלום האגרות וההוצאות הנלוות לכך.

מנהל העיזבון ויורשיו של המנוח יכולים להגיע להסכם בין יורשים כדי לקבוע את דרך חלוקת העיזבון, גם אם זה שונה מהקבוע בצוואה או בצו הירושה. חשוב לדעת כי מנהל עיזבון אחראי על כל העיזבון ולא רק על חלקים ממנו, הוא גם אחראי על ניהול העיזבון עבור כל יורשיו של המנוח ולא יכול לפעול רק מטעמם של חלק מיורשי המנוח.

מתי יש למנות מנהל עיזבון?

ברוב המקרים אין צורך למנות מנהל עיזבון אלא אם ישנם חילוקי דעות בין יורשיו של המנוח, ובמקרים בהם מתקשים לאתר חלק מהיורשים. כל יורש רשאי להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון זמני כדי לשמור על הנכסים, את הבקשה ניתן להגיש לפני קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה.

במקרה שהמנוח לא הותיר אחריו צוואה, ניתן למנות מנהל עיזבון המוסכם על כל היורשים על פי דין, עם זאת אפשר להחליט גם על חלוקת ירושה ללא צוואה בלי למנות מנהל עיזבון, מומלץ לבצע זאת רק בעזרת עורך דין מקצועי ומנוסה.

כשמעוניינים לבצע ניהול עזבון ע"י מינוי מנהל עיזבון זמני יש להגיש את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה. כאשר יש הסכמה בין כל היורשים יש להגיש את הבקשה למינוי מנהל עיזבון למשרד הרשם לענייני ירושה, אם אין הסכמה יש להגיש את הבקשה לבית המשפט.  

ניהול עזבוןנכתב על ידי:

עורך דין יוסי ברקוביץ - צו קיום צוואה

עורך דין יוסי ברקוביץ, 53, מתגורר בגני תקווה נשוי + 2.
עורך הדין ברקוביץ מעניק שרות משפטי נרחב ללקוחות מגוונים מכל רחבי הארץ והעולם.
לעו"ד ברקוביץ היכרות מעמיקה וניסיון רב עם העולם המשפטי הסבוך של דיני הצוואות והירושות. כתיבת הסכמים בין יורשים, ניהול עיזבונות, פירוק שיתוף, ניהול קונפליקטים ומשברים בין יורשים, ייצוג מקצועי בבתי המשפט הן כמתנגד לקיום צוואות והן כמשיב להתנגדות, ייעוץ לכתיבת צוואות, וכן ייצוג מקיף עם שוק המקרקעין, בתחום הסכמי המכר ומיסוי.לקריאה מאמרים נוספים בנושא ירושות וצוואת כנסו: