הכלל המנחה את בתי המשפט בארץ הוא לכבד את רצונו של המנוח ולחלק את עיזבונו בהתאם לצוואה שעשה. עם זאת, ישנם מקרים בהם החוק קובע כי ניתן לפסול את הצוואה, לדוגמה צוואה שנעשתה תחת השפעה בלתי הוגנת, איומים, אונס או תרמית, וכן במקרים בהם נתגלו פגמים בעריכת הצוואה או מוכיחים כי המצווה לא היה מסוגל להבין מה נכתב בצוואה (מבחן הכשרות).

התנגדות לקיום צוואה

חוק הירושה קובע כיצד לכתוב צוואה, מהן העילות לפסילתה ומהו פרק הזמן בו ניתן להגיש התנגדות לצו קיום צוואה. ראוי לציין כי לצוואה יש תוקף משפטי מחייב, בתי המשפט מעוניינים לכבד את רצונו של המנוח, לכן יש להציג טיעונים משכנעים ולהוכיח כי קיימת עילה לביטול ולפסילת הצוואה. זהו הליך משפטי מורכב ומאתגר, לכן מומלץ לפנות לעורך דין צוואות וירושות המתמחה בתחום זה.

כאמור, יש מספר עילות לפסילת צוואה, העיקריות ביניהן:

  • עשיית צוואה תחת השפעה בלתי הוגנת- הוכחת השפעה בלתי הוגנת על המצווה בזמן עשיית הצוואה עשויה להוביל לפסילתה, בהתאם להחלטת בית המשפט או בית דין רבני.
  • אי כשרות לכתוב צוואה- הוכחת אי כשרות של המצווה מבחינה פיזית או שכלית יכולה במקרים מסוימים להוביל לפסילת הצוואה.
  • פגמים בעריכת הצוואה- החוק קובע כיצד לערוך צוואה באופן נכון וחוקי, אם מגלים פגמים בעשייתה, למשל המצווה לא חתם בכתב ידו על צוואה בכתב, בית המשפט עלול במקרים מסוימים לפסול את הצוואה. עם זאת, בית המשפט פועל לפי כלל כיבוד רצונו של המנוח, לכן טעות סופר או פגמים אחרים לא בהכרח יביאו לפסילת הצוואה.
  • אונס, איום, תחבולה או תרמית- בית המשפט עשוי להחליט על פסילת הצוואה לנוכח הצגת טיעונים משכנעים כי המצווה הושפע לרעה בעקבות איום, אונס, תחבולה או תרמית.
  • צוואה בלתי חוקית- עריכת צוואה בלתי חוקית או בלתי אפשרית עלולה להוביל לפסילתה, לכן חשוב לערוך את הצוואה בעזרת עורך דין צוואות מקצועי ומנוסה.
  • צוואה סתומה- לא ניתן להבין את משמעות הצוואה, לכן בית המשפט עשוי לפסול אותה.
  • צוואה לטובת מי שלקח חלק בעריכתה- במידה ומצליחים להוכיח כי המצווה כתב את צוואתו בעזרת אדם מסוים שנכלל במסמך, בית המשפט עשוי לקבוע כי הנהנה השפיע על המצווה, לפיכך הצוואה פסולה.

יתכנו מקרים בהם ניתן לפסול את הצוואה האחרונה בעקבות ביטול צוואה על ידי המצווה, כל עוד מוכיחים כי המצווה ביטל את הצוואה הקודמת בגלל שחש מאוים, נמצא תחת השפעה בלתי הוגנת וכדומה.

כיבוד רצונו של המנוח

בתי המשפט בישראל פוסקים לפי הכלל המנחה של כיבוד רצונו של המנוח, לכן בקשה לפסילת צוואה אינה עניין של מה בכך. יש להגיש בקשה בפרק הזמן הנקוב בחוק, חשוב להכין בקשה מפורטת וערוכה בהתאם לדרישות, לכן אין לוותר על שירותיו של עורך דין מנוסה, כך ניתן לשפר סיכויים וליהנות מייעוץ משפטי ומייצוג מקצועי בפני הערכאות הרלוונטיות.