לצוואה ההדדית, הנקראת גם צוואה משותפת, יתרונות רבים עבור בני הזוג. הצוואה המשותפת מאפשרת לבני הזוג לקבוע כי לאחר מותו של אחד מהם, בן הזוג שנותר בחיים יקבל כל הרכוש, ולמעשה זהו מסמך משפטי המורכב בדרך כלל משתי צוואות הנסמכות אחת על השנייה.
בעקבות התיקון לחוק הירושה בשנת 2005, הוגבלה האפשרות לשנות צוואות משותפות בין בני הזוג. בעקבות דיון בבית המשפט המחוזי בסוגיה זו נקבע כי התיקון שהתווסף בשנת 2006 לחוק הירושה בסעיף 8 א', אינו חל על צוואות משותפות שנעשו לפני מועד התיקון.

מהי צוואה הדדית?

כדאי לדעת כי החוק בישראל מכיר במספר סוגים של צוואות, לדוגמה צוואה בכתב, בפני עדים או בפני נוטריון. עם זאת, בשנים האחרונות בולטת תופעת הצוואות ההדדיות, זו צוואה משותפת לבני הזוג, את הצוואה עורכים בני הזוג יחד בעזרת עורך דין המתמחה בדיני ירושה וצוואה. לצוואה ההדדית ישנם מאפיינים ייחודיים לעומת צוואות אחרות המותרות בדין הישראלי, הייחוד של הצוואה המשותפת בא לידי ביטוי באפשרות של בני הזו לרשת זה את זו או להיפך, ובאפשרותם גם לקבוע מי יהיו הנהנים הבאים בעיזבון לאחר מותם.
לצוואה ההדדית ישנם יתרונות רבים לזוגות נשואים ולזוגות החיים יחד (ידועים בציבור), היתרון העיקרי הוא מניעת סכסוכי יורשים. מאחר ובצוואה המשותפת בן הזוג הופך ליורש היחיד, הצוואה מסדירה את סדר היורשים אחריו. חשוב לנסח במקצועיות ובדיוק צוואה הדדית כדי לא להשאיר פתח למחלוקות ולפרשנויות העשויות להוביל להגשת התנגדויות לצוואה בעתיד.

רוחו של סעיף 8 א' לחוק הירושה

סעיף 8 א' שהתווסף בשנת 2005 לחוק הירושה אינו חל על צוואות שנעשו לפני מועד השינוי בחוק, לכן בתי המשפט פוסקים בהתאם לרוח הסעיף החדש. מאחר ובני זוג שחתמו על צוואה משותפת לפני השינוי לחוק לא לקחו בחשבון אפשרות לשינוי הצוואה ההדדית, השופטים נאלצו להתמודד עם סוגיה משפטית שאינו עולה בקנה אחד עם השינוי.
ראוי לציין כי בצוואה הדדית ישנה סתירה בין שני עקרונות חשובים:


• החופש לצוות – עקרון החופש לצוות כולל גם את החופש של המצווה לשנות ולערוך את הצוואה שלו בהתאם לרצונו החופשי ועל פי הכתוב בסעיף 27 ב לחוק הירושה.

• עקרן ההסתמכות – כל אחד מבני הזוג שערכו צוואה הדדית מצפה כי לאחר מותו בן הזוג שנותר בחיים לא יפעל לשינוי הצוואה המשותפת בחייו.
זו הסיבה שביטול הצוואה המשותפת נחשב להליך מורכב, ולאחר התיקון בחוק הירושה, הוחלט שבמקרים בהם אחד מבני הזוג נפטר ובן הזוג האחר מעוניין לבטל את הצואה ההדדית, הוא יוכל לבטל את הצוואה בהתאם להוראות החוק:


• בטרם חלוקת העיזבון בן הזוג שנותר בחיים שמעוניין לבטל את הצוואה חייב להסתלק מכל חלק ומנה בעיזבון שאמור היה לקבל על פי נוסח הצוואה המשותפת.
• אם חולק העיזבון בן הזוג שנותר בחיים המעוניין לבטל את הצוואה המשותפת חייב להשיב לעיזבון את כל מה שירש על פי הצוואה ההדדית.