צוואה הדדית הינה צוואה משותפת של שני בני זוג, אשר מעוניינים לקבוע חלוקה אחרת של הירושה, שלא כפי שנקבע בחוק. החוק קובע, כי ירושתו של אדם שנפטר מתחלקת כך שחציה יעבור לבן או לבת הזוג וחציה לצאצאים, ומוגדרים בו סעיפים נוספים המתייחסים למקרים בהם לנפטר אין בן/בת זוג ו/או ילדים. במקרים בהם בני זוג מעוניינים לחלק את הירושה אחרת, החוק מתיר להם לכתוב צוואה הדדית.

מה כוללת צוואה כזאת?

ברוב המקרים, צוואה שכזאת מורה על חלוקת הירושה כולה לבן הזוג שנשאר בחיים, והרבה פעמים כוללת גם הנחיות לחלוקת הירושה לאחר פטירתו של בן הזוג השני (לאחר פטירת בן זוג אחד – הירושה תעבור לבן הזוג שנשאר בחיים, ולאחר מותו של האחרון – היא תחולק בין הילדים שווה בשווה). חלוקה כזאת של הירושה מבטיחה, ככל שרק ניתן, כי לא יהיו מאבקים בין הילדים, שכן שני ההורים הם אלה שקבעו את חלוקת הירושה ביחד, והדבר מפחית את האפשרות שהילדים ינסו לעשות מניפולציות רגשיות על ההורה שנשאר בחיים.

חשוב לציין, כי שני בני הזוג לא חייבים להוריש את הונם ורכושם לילדים, גם אם יש כאלה, ויכולים להחליט שהירושה תעבור לכל אדם אחר או למוסד מסוים – כל עוד שני בני הזוג מסכימים על כך וחותמים על הצוואה כשהם בדעה צלולה.

שינוי צוואה הדדית - כל מה שצריך לדעת

על פי חוק הירושה, הדבר החשוב ביותר בנושא של צוואה הוא רצונו של הנפטר. בדיוק בגלל זה מקפידים לוודא כי אדם צלול בדעתו ולא נתון ללחצים ולהשפעות אחרות של גורמים אחרים, ולכן עולה השאלה, האם בכלל אפשר לשנות צוואה שנכתבה על ידי שני בני זוג ונחתמה על ידיהם. ניקח לדוגמה אדם שבן זוגו נפטר, ואחד מצאצאיו מתנכל לו עד חורמה. האם במקרה כזה אפשר לנשל את הצאצא מהירושה למרות שבן הזוג שנפטר כתב בצוואה שהוא מעוניין שאותו ילד יקבל ילק מהירושה?

בגלל הקושי שבביטול רצון המת, קובע החוק כי אמנם ניתן לשנות צוואה משותפת, אבל רק בתנאים מסוימים:

  • אם הרצון לשנות עולה כאשר שני בני הזוג בחיים, על בן הזוג שמעוניין לבצע שינויים להודיע על כך בכתב לבן הזוג השני. רק לאחר מסירת אישור קבלה – הצוואה ההדדית תבוטל.
  • אם אדם מסוים מעוניין לבצע שינוי צוואה הדדית לאחר פטירה של בן/בת זוגו, הוא יכול לבצע שינויים אך ורק לגבי ההון והרכוש שבבעלותו. כלומר – אם אותו אדם מעוניין לנשל את אחד הילדים מהירושה – הוא יכול לנשל אותו רק מהחלק שלו בעיזבון. מהחלק של בן הזוג הוא לא יוכל לנשל. אם מדובר בעיזבון שכבר חולק – הצוואה תוכל להתבטל רק אם בן הזוג עצמו יחזיר את החלק שהוא ירש על פי הוראת בן/בת זוגו.

חשוב לציין, כי על פי קביעת בית המשפט בני זוג אשר כותבים צוואה ביחד לא יכולים לכתוב בה כי היא לא ניתנת לשינוי, וזאת על מנת לאפשר לאדם לנהוג ברכושו כראות עינו.
נכתב על ידי:

עורך דין יוסי ברקוביץ - צו קיום צוואה

עורך דין יוסי ברקוביץ, 53, מתגורר בגני תקווה נשוי + 2.
עורך הדין ברקוביץ מעניק שרות משפטי נרחב ללקוחות מגוונים מכל רחבי הארץ והעולם.
לעו"ד ברקוביץ היכרות מעמיקה וניסיון רב עם העולם המשפטי הסבוך של דיני הצוואות והירושות. כתיבת הסכמים בין יורשים, ניהול עיזבונות, פירוק שיתוף, ניהול קונפליקטים ומשברים בין יורשים, ייצוג מקצועי בבתי המשפט הן כמתנגד לקיום צוואות והן כמשיב להתנגדות, ייעוץ לכתיבת צוואות, וכן ייצוג מקיף עם שוק המקרקעין, בתחום הסכמי המכר ומיסוי.


לקריאה נוספת אודות צוואות היכנסו לכאן: