חוק הירושה, התשכ"ה-1965, מגדיר את סדר היורשים על פי דין בהיעדר צוואה. יורשיו של המנוח יכולים להיות בני משפחתו וקרוביו, אך בהיעדר יורשים עזבונו של המנוח יועבר לידי האפוטרופוס הכללי היושב במשרד המשפטים. חשוב לדעת כי אם המנוח הותיר אחריו צוואה הרי חלוקת עזבונו תבוצע על פי החלוקה בצוואתו, אך אם אין צוואה הירושה נקראת ירושה על פי דין, והעזבון יחולק בין יורשיו של המנוח בהתאם למפתח הקבוע בחוק.

הגשת בקשה לצו ירושה לידי הרשם לענייני ירושה

לחלוקת עזבונו של המנוח בירושה על פי דין יש להגיש בקשה לצו ירושה. את הבקשה יש לשלוח לרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים. חשוב לציין כי לאחר תיקון חוק הירושה החלו לפעול בארץ לשכות הרשם לענייני ירושה במחוזות שונים, לכן יש להגיש את הבקשה ללשכת הרשם שבתחום סמכותו התגורר המנוח. כמו כן, קיימת אפשרות להגיש את בקשה לביצוע קיום צו ירושה גם לבית הדין הרבני, כל עוד הצדדים הנוגעים בדבר מסכימים ביניהם על המהלך וחותמים על תצהיר הסכמה המקנה את זכות השיפוט לבית הדין הרבני.

סדר היורשים בהליך חלוקה ירושה ללא צוואה

שיטת הירושה בישראל מבוססת על קשר דם בין אבות לבנים, כלומר היורשים הראשונים הם קרובי משפחתו של המנוח הקרובים אליו ביותר- בן זוג, הורים, צאצאים וקרובי משפחה נוספים. כדאי לדעת כי גם קרובי משפחה שטרם נולדו אך מועד לידתם חל בתוך 300 ימים ממועד פטירתו של המנוח נכללים ברשימת היורשים האפשריים.

חוק הירושה קובע כי חלוקת העזבון תבוצע באופן שווה בשווה בין בן הזוג של המנוח לבין ילדיו. על פי החוק יקבל בן הזוג מחצית מהירושה וילדיו יתחלקו שווה בשווה במחצית האחרת. אלמנת המנוח זכאית לקבל גם את המטלטלין ומכוניתו הפרטית של המנוח, והיא זכאית לקבל גם את דמי כתובתה. במקרים מסוימים יכולה אלמנת המנוח לדרוש ולקבל מזונות מהעזבון.

על פי סעיף 55 לחוק הירושה זכותם של הידועים בציבור לקבל את חלקם בירושה בדיוק כמו בני זוג נשואים, בהיעדר צוואה, וכל עוד הם אינם נשואים לבן זוג אחר. אם היורש לא הותיר אחריו ילדים העזבון יחולק באופן שווה בין בן הזוג להוריו של המנוח או לאחיו ואחיותיו. במקרה והמנוח הותיר אחריו בן זוג ואחים החלוקה תתבצע לפי שני שליש לבן הזוג והיתרה תחולק שווה בשווה בין האחים.

ירושתו של אדם שהותיר אחריו רק בן זוג, ללא ילדים, הורים ואחים, יקבל בן הזוג את מלוא הירושה, בעוד שירושתו של מנוח ללא ילדים ובן זוג שהותיר אחריו הורים ואחים, הירושה תחולק בין הוריו לאחיו ואחיותיו. במקרה של מנוח שהותיר אחריו ילדים ללא בן זוג, ירושתו תחולק שווה בשווה בין ילדיו.

לסיכום, כדי לממש את נכסיו של המנוח שלא הותיר אחריו צוואה יש להגיש בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה. חשוב להגיש את הבקשה בעזרת עורך דין ירושות, אל הבקשה יש לצרף תעודת פטירה, אישור על שליחת הודעות לכל יורשי המנוח, תצהירי הסתלקות מהירושה במידת הצורך וייפוי כוח לעורך דין.נכתב על ידי:

עורך דין יוסי ברקוביץ - צו קיום צוואה

עורך דין יוסי ברקוביץ, 53, מתגורר בגני תקווה נשוי + 2.
עורך הדין ברקוביץ מעניק שרות משפטי נרחב ללקוחות מגוונים מכל רחבי הארץ והעולם.
לעו"ד ברקוביץ היכרות מעמיקה וניסיון רב עם העולם המשפטי הסבוך של דיני הצוואות והירושות. כתיבת הסכמים בין יורשים, ניהול עיזבונות, פירוק שיתוף, ניהול קונפליקטים ומשברים בין יורשים, ייצוג מקצועי בבתי המשפט הן כמתנגד לקיום צוואות והן כמשיב להתנגדות, ייעוץ לכתיבת צוואות, וכן ייצוג מקיף עם שוק המקרקעין, בתחום הסכמי המכר ומיסוי.

למאמרים נוספים בנושא צוואות וירושות היכנסו למאמרים הבאים: