על פי חוק, יורש רשאי לוותר על חלקו בעיזבון אם הוא אינו מעוניין לקבלו, מסיבותיו האישיות. ישנם מקרים שונים בהם יורש מעדיף לוותר על חלקו בירושה, לדוגמה מסיבה רגשית, כלכלית או בגלל תנאים הקיימים בצוואה שהיורש לא מעוניין לקיים. חוק הירושה, תשכ"ה-1965 קובע כי כאשר אדם נפטר עובר העיזבון שלו ליורשיו. סעיף 6 א' לחוק הירושה קובע כי "אין הסתלקות לאדם אחר, אלא לטובת בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש".

הסתלקות יורש מחלקו בעיזבון

יורש אשר מחליט להסתלק מחלקו בעיזבון, רואים אותו כמי שלא היה יורק מלכתחילה, ולאחר ההסתלקות הוא אינו יכול לחזור בו. על פי החוק היורש אינו יכול להסתלק לטובת נכד, עם זאת במקרים בהם קיימת צוואה ושמו של הנכד מופיע בה, ולו אם קיבל מכוח הצוואה שקל אחד, ציור או פריט אחר, או אז ניתן להסתלק מהירושה לטובת הנכד.

על הסתלקות מירושה לטובת נכד ניתן להצהיר בפני הגורמים הרלוונטיים רק בפרק הזמן שבין מותו של המוריש לבין מועד חלוקת העיזבון. לכן, יש לפעול במהירות על מנת לבצע את ההליך, חשוב לציין כי הליך זה נחשב יחסית לחריג ומחייב ייעוץ משפטי על מנת לבצעו כהלכה ועל פי חוק.

סוגי הסתלקויות מירושה

חשוב לדעת כי קיימים הבדלים משמעותיים בין ירושה לפי צוואה לבין ירושה על דין, בצוואה המוריש יכול להחליט למי להשאיר את רכושו, ולפי החוק הוא רשאי להוריש גם לנכדו ולמי שאינו מבני משפחתו. על פי חוק הירושה חלוקת העיזבון תיעשה על פי סדר הקרבה למוריש. לכן, אם אין צוואה קיימת לא ניתן להסתלק לטובת נכד, אך ניתן להחליט על הסתלקות מירושה לטובת אח או לטובת בן זוגו או ילדו של המוריש.

כדי להסתלק מהירושה אין צורך לקבל את הסכמת האדם לטובתו מסתלקים, לכן כאשר מחליטים על הסתלקות מירושה לטובת נכד לא צריך לקבל את הסכמתו של הנכד. את ההסתלקות יש לערוך בכתב באמצעות תצהיר מאומת על ידי עורך דין, את התצהיר יש להגיש לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט שדן בבקשה למתן צו קיום צוואה או צן מתן ירושה.

תצהיר בדבר הסתלקות מעיזבון

ייעוץ משפטי הנו קריטי כדי להסתלק לטובת נכד או לטובת כל אדם אחר, חשוב לציין כי היורש אינו יכול להסתלק מחלקו בעיזבון בגלל מניע שמקורו בחוסר תום לב, לדוגמה במקרה בו היורש מנסה להתחמק מתשלום לנושיו להם הוא חייב כסף. הנושים יכולים לפנות לבית המשפט על מנת לבטל את הסתלקות היורש.

כמו כן, כדאי לדעת כי יורש המחליט להסתלק לטובת נכד יכול לעשות זאת עם או ללא תמורה, לדוגמה הוא יוכל לקבל מהנכד פיצוי כספי השווה במלואו או בחלקו בגין החלק בעיזבון עליו הוא מוותר.

 לקריאה נוספת בנושא הסתלקות מירושה: